Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Στις 3/5 η ΓΣ για την έκδοση ομολόγων έως €19,1 εκατ.

Την έκδοση ομολόγων και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Intercontinental International.

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Στις 3/5 η ΓΣ για την έκδοση ομολόγων έως €19,1 εκατ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Intercontinental International την 3η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2018.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2018, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του, κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των €18.000.000,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 159 επόμενα), και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των €1.100.000,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 159 επόμενα), και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

8. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018

9. Λοιπές ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v