Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Trastor: Στις 9 Μαΐου η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Trastor.

Trastor: Στις 9 Μαΐου η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Trastor την 9η Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

2. Παροχή ειδικής άδειας, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων εμπορικών ακινήτων που ανήκουν σε μέτοχο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v