Συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της Εθνικής στην Αίγυπτο

Την υπογραφή σύμβασης με την Bank Audi για την πώληση των δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Οριακά θετική για την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας η συναλλαγή.

Συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της Εθνικής στην Αίγυπτο

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση των 17 καταστημάτων που διατηρούσε η Εθνική Τράπεζα στη βορειοαφρικανική χώρα, 250 εργαζόμενους και το σύνολο των δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια, καταθέσεις και χρεόγραφα αιγυπτιακού ρίσκου (συνολικού ενεργητικού 110 εκατ.  ευρώ περίπου).

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις της έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχει οριακά θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση και τη ρευστότητα της τράπεζας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Αιγύπτου και Λιβάνου, ανέφερε η Eθνική Τράπεζα, προσθέτοντας πως η Ernst & Young Corporate Finance ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Matouk Bassiouny & Hennawy ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Η Bank Audi κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των τραπεζών του Λιβάνου και είναι μεταξύ των 20 κορυφαίων αραβικών τραπεζικών ομίλων. Στις 31 Μαρτίου 2019, το συνολικό ενεργητικό του ομίλου ανήλθε σε US$ 46,4 δισ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε US$ 4,0 δισ. Η Bank Audi sal απασχολεί περισσότερους από 6.200 εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου και η μετοχική της βάση αποτελείται από περισσότερους από 1.500 κατόχους κοινών μετοχών ή/και παραστατικών τίτλων μετοχών (global depositary receipts - GDRs). Οι μετοχές της Bank Audi sal είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Βηρυτού και του Λονδίνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v