Πετρόπουλος: Αύξηση εσόδων, μείωση κερδών το πρώτο τρίμηνο

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας της εισηγμένης μειώθηκαν κατά 36,5% και ανήλθαν σε €335.000 έναντι €528.000 στις 31.3.2018.

Πετρόπουλος: Αύξηση εσόδων, μείωση κερδών το πρώτο τρίμηνο

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 17,7% και ανήλθαν σε €23,9 εκ από €20,3εκ στις 31.3.2108.

Το EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 28,6% και ανήλθε σε €950.000 από €1,331εκ στις 31.3.2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €514.000 σημειώνοντας μείωση 39%, έναντι €843.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν επίσης κατά 36,5% και ανήλθαν σε €335.000 έναντι €528.000 στις 31.3.2018.

Η πτώση αυτή οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους, την μείωση του ποσοστού του μεικτού κέρδους και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Η μείωση του ποσοστού του μεικτού κέρδους είναι συγκυριακή και μη επαναλαμβανόμενη, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αφορά σε δαπάνες που πέρυσι είχαν εγγραφεί στο β’ τρίμηνο ενώ φέτος στο α’ τρίμηνο.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 8,4% στα €15,2εκ από €16,6εκ στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €8,8εκ, όπως και στις 31.12.2018. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα €6,4εκ στις 31.3.2019 από €7,7εκ στις 31.12.2018.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2019 ήταν 55,9%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v