Ευρωπαϊκή Πίστη: Ειδικό ομαδικό ασφαλιστήριο για το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών

Εχει δημιουργηθεί ένας προσωπικός αποταμιευτικός λογαριασμός για τον κάθε Συνεργάτη που τον χρηματοδοτεί η Εταιρία.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ειδικό ομαδικό ασφαλιστήριο για το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιούργησε ένα ειδικό Ομαδικό Ασφαλιστήριο με το οποίο παρέχει στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών της, ένα αποκλειστικό Ομαδικό Συνταξιοδοτικό αποταμιευτικού χαρακτήρα, το οποίο χρηματοδοτεί η ίδια με συγκεκριμένο ποσοστό επί της ετήσιας πρωτοετούς παραγωγής τους, σε επιλεγμένα προϊόντα.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει δημιουργηθεί ένας προσωπικός αποταμιευτικός λογαριασμός για τον κάθε Συνεργάτη που τον χρηματοδοτεί η Εταιρία και το ποσό του οποίου, θα το παραλαμβάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είτε όταν συνταξιοδοτηθεί, είτε εάν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Η Εταιρία, με το ειδικό αυτό Ομαδικό Ασφαλιστήριο, αλλά και με άλλες ειδικές παροχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ευοίωνου μέλλοντος για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει επιλέξει τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ως τον μοναδικό μοχλό ανάπτυξης των ασφαλιστικών της εργασιών και για αυτό το λόγο παρέχει όλα τα εφόδια στους Συνεργάτες της, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v