Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Ποια έκτακτα έσοδα έσωσαν την κερδοφορία

Πώς τα κέρδη από πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων και η αναστροφή προβλέψεων αντιστάθμισε τη σημαντική μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Αναλυτικά τα νούμερα.

Attica Bank: Ποια έκτακτα έσοδα έσωσαν την κερδοφορία

Τα κέρδη από πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων και η αναστροφή προβλέψεων, ως απόρροια νομοθετικών παρεμβάσεων, ενίσχυσαν τα έσοδα της Attica Bank, κατά το α' τρίμηνο του έτους, αντισταθμίζοντας τη σημαντική μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Ειδικότερα, οι τόκοι και τα συναφή έξοδα, λόγω και της δεύτερης τιτλοποίησης, υποχώρησαν στα 25,1 εκατ. ευρώ από 30,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 12,5 εκατ. ευρώ από 19,4 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2018. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν στο 1,36 εκατ. ευρώ από 2,09 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω πτώση αντισταθμίστηκε από τα αυξημένα έσοδα επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τα λοιπά έσοδα. Ειδικότερα, η τράπεζα πώλησε σημαντικό μέρος της θέσης της σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, εγγράφοντας κέρδη 3,24 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά έσοδα εκτινάχθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, χάρη σε ρύθμιση που επίτρεψε α) την αναστροφή προβλέψεων για φορολογικούς σκοπούς (2,4 εκατ. ευρώ), η οποία αφορά σε φορολογηθέντα εισοδήματα κατ’ ειδικό τρόπο και β) την επαναφορά απαιτήσεων παρακρατηθέντων φόρων (2,5 εκατ. ευρώ), επί φορολογηθέντων εισοδημάτων κατ’ ειδικό τρόπο.

Χάρη στις παραπάνω μη επαναλαμβανόμενες προσόδους, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στα 23 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 ( 21,9 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, η Attica μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα κατά 30,2%, σε σχέση με τη συγκριτική περσινή περίοδο. Εάν εξαιρεθεί η επίπτωση από την υιοθέτηση του IFRS 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 13%.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 37,4%, σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2018. Αν εξαιρεθούν έκτακτα κόστη, που βάρυναν τα περσινά έξοδα ( δαπάνη εθελουσίας), η μείωση διαμορφώνεται στο 8,8%.

Η τράπεζα εμφάνισε προ φόρων και προβλέψεων κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 1,08 εκατ. ευρώ.

 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v