Τι συζήτησε η Πειραιώς με τους επενδυτές στο Λονδίνο

Η παρουσίαση που έκαναν ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου και τα στελέχη της Τράπεζας περιελάμβανε αναφορά στους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε ποιους τομείς εστίασαν οι επενδυτές.

Τι συζήτησε η Πειραιώς με τους επενδυτές στο Λονδίνο

Ημερίδα για επενδυτές και αναλυτές στο Λονδίνο πραγματοποίησε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας που έχει ως στόχο να την επαναλαμβάνει κάθε έξι μήνες περίπου, δίνοντας «χρώμα» στην αγορά για όλες τις τάσεις και εξελίξεις σχετικά με την οικονομία και τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Η παρουσίαση που έκαναν ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου και τα στελέχη της Τράπεζας διήρκεσε περίπου 3 ωρες και περιελάμβανε αναφορά στους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις, την πορεία τόσο των NPEs όσο και των «υγιών» δανείων, τις εκτιμήσεις για τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων και μεγεθών ισολογισμού, καθώς και το περιθώριο βελτίωσης που αναμένεται να προκύψει σε μια ευνοϊκότερη εξέλιξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Όπως σημειώνουν πηγές της τράπεζας στην ημερίδα υπήρχε σημαντική εκπροσώπηση από επενδυτικούς οίκους και διαχειριστές κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί τόσο στη μετοχή όσο και στο ομόλογο Τier II της Τράπεζας, καθώς και από όλους σχεδόν τους αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή της Τράπεζας από το Λονδίνο.
Οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων στρέφονταν γύρω από θέματα:

-εξέλιξης προ προβλέψεων κερδών (τόκοι, προμήθειες, λειτουργικά κόστη)

-πορείας ΝPEs, τόσο οργανικά όσο και μέσω πωλήσεων / τιτλοποιήσεων

-ενδεχόμενης αξιοποίησης των συστημικών λύσεων που τελούν υπό επεξεργασία για τα ΝΡΕs

- τάσεων στην αγορά του καλού χαρτοφυλακίου δανείων και πιστωτικής επέκτασης
- τάσεων σε σχέση με τη ρευστότητα στην αγορά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα στελέχη της Τράπεζας έδωσαν πληροφορίες για όλα τα σχετικά θέματα και ανανέωσε το ραντεβού με την αγορά για τα τέλη Αυγούστου όποτε και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v