Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ Properties: Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στη ΓΣ

Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω αντιπροσώπου. Για να διευκολύνει τους μετόχους, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα στελέχη της τα οποία οι μέτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν.

BriQ Properties: Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στη ΓΣ

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., σε συνέχεια της από 19.03.2020 ανακοίνωσης της και κατόπιν της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοιού COVID-19, διευκρινίζει στους μέτοχους της τους εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30.03.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Δήμο Καλλιθέας Αττικής, στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α .

1. Διορισμός αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω αντιπροσώπου. Για να διευκολύνει τους μετόχους, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα στελέχη της τα οποία οι μέτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που θα δώσουν. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να αποστείλουν τη Φόρμα Εξουσιοδότησης: https://www.briqproperties.gr/sites/default/files/pdf/2020/POWER_OF_ATTORNEY_30.03 .20_GR_2.pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο έως την 27η Μαρτίου 2020 στις 17:00.

2. Ψηφοδέλτιο για εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία

Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης συμπληρώνοντας το ψηφοδέλτιο για εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία το οποίο έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.briqproperties.gr/sites/default/files/pdf/2020/BALLOT_30.03.20_GR.pdf 2 Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να αποστείλουν την εν λόγω φόρμα στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο έως την 27η Μαρτίου 2020 στις 17:00.

3. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία ή/και έγγραφα στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο έως την 27η Μαρτίου 2020 στις 17:00:

• ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ • ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (φυσικά πρόσωπα)  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (νομικά πρόσωπα) • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ • Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ

Οδηγίες συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλούν από την Εταιρεία μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα σταλούν τα παραπάνω στοιχεία, στους μετόχους που ολοκλήρωσαν εγκαίρως την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις με την Εξυπηρέτηση Μετόχων μέσω email [email protected] ή τηλεφωνικά +30 211 999 4762 (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v