Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πόσο κοστίζει το μήνα στον ΟΠΑΠ το lock down των πρακτορείων

Στα 50-53 εκατ. το μήνα η ζημιά στα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ από το κλεισιμο των πρακτορείων λόγω κορωνοϊού. Εξετάζει τρόπους επέκτασης της διαδικτυακής παρουσίας, διαφυλάσσει ταμειακές ροές, στα 623 εκατ. η συνολική ρευστότητα.

Πόσο κοστίζει το μήνα στον ΟΠΑΠ το lock down των πρακτορείων

Τις προτεραιοτητές του εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού και κλεισίματος των πρακτορείων στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης περιγράφει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΠ

Η εταιρεία έχει θέσει τρεις σαφείς στόχους για αυτή την έκτακτη περίοδο:

-Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πρακτόρων και των κοινοτήτων που δραστηριοποιείται

-Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων ενόψει της επικείμενης επαναφοράς των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε κανονικές συνθήκες

-Προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου

Δίκτυο καταστημάτων

Στις 13.03.2020, η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε την απόφασή της να επιβάλει προσωρινή αναστολή λειτουργίας σειράς καταστημάτων λιανικής, εμπορικών κέντρων και άλλων σημείων συνάθροισης κοινού, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ως αποτέλεσμα, ανεστάλη η λειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY για δύο εβδομάδες, από τις 14.03.2020 έως τις 31.03.2020, η οποία παρατάθηκε έως και τις 11.04.2020. Επιπροσθέτως, οι εγκαταστάσεις του ιπποδρόμου στο Markopoulo Park παραμένουν κλειστές. Επίσης, αναστάλθηκε η λειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ στην Κύπρο, από τις 16.03.2020 έως τις 15.04.2020. Τέλος, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα έως τις 06.04.2020, επηρεάζουν και τη διανομή προϊόντων της Ελληνικά Λαχεία (Σκρατς & Λαχεία) από πλανόδιους πωλητές.

Online δραστηριότητα

Η διαδικτυακή δραστηριότητα του ΟΠΑΠ, παρότι εξακολουθεί να έχει μικρή συνεισφορά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου, ενισχύθηκε στον τομέα των αριθμολαχείων, τις τελευταίες ημέρες μετά την αναστολή λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων μας. Σε αυτό βοήθησε και η προσθήκη τρίτης εβδομαδιαίας κλήρωσης στο Τζόκερ, που διεξάγεται κάθε Τρίτη, από τις 31 Μαρτίου 2020. Αντίστοιχα με άλλες στοιχηματικές εταιρείες, ο τομέας αθλητικού στοιχηματισμού έχει επηρεαστεί σημαντικά από την αναβολή ή/και τη ματαίωση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως. Συνολικά, ο ΟΠΑΠ προωθεί την περαιτέρω επέκταση της διαδικτυακής του παρουσίας, με την προσθήκη νέων παιχνιδιών στο χαρτοφυλάκιο διαδικτυακών προϊόντων του.

Επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η διάρκεια της επιδημίας, η διάρκεια των ισχύοντων περιοριστικών μέτρων, τυχόν λήψη επιπροσθέτων μέτρων από τις κυβερνήσεις, καθώς και το μέγεθος της επακόλουθης οικονομικής αποδιοργάνωσης. Αναφορικά με το δίκτυο καταστημάτων, το επιχειρησιακό μοντέλο του ΟΠΑΠ βασίζεται αποκλειστικά σε εμπορικούς αντιπροσώπους (πράκτορες), οι οποίοι αποζημιώνονται με βάση προμήθεια που συνδέεται με τα έσοδα από παίγνια που έχουν δημιουργηθεί.

Επίσης, υφίστανται και αντίστοιχες συμφωνίες αποζημίωσης βάση εσόδων με παρόχους, για ορισμένα από τα μεγαλύτερα προϊόντα μας, ιδιαίτερα για τα VLTs και τον Αθλητικό Στοιχηματισμό. Αυτό το επιχειρησιακό μοντέλο συμβάλλει στη διατήρηση των σταθερών εξόδων σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, επιτρέποντας στον ΟΠΑΠ να διαχειριστεί καλύτερα τον αντίκτυπο στην κερδοφορία του.

Ο οικονομικός αντίκτυπος σε μηνιαία βάση, υποθέτοντας επέκταση των υφιστάμενων περιορισμών, εκτιμάται σε ευρώ 130-140 εκατ. σε επίπεδο Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR) και σε ευρώ 50-53 εκατ. σε επίπεδο Κερδών προ τόκων, φόρων κι αποσβέσεων (EBITDA). Η εταιρεία προχωρά ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει αυτόν τον πιθανό αντίκτυπο.

Ισολογισμός

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, την αβεβαιότητα και το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ρευστότητας του Ομίλου. Ο ΟΠΑΠ διαφυλάσσει ήδη τις ταμειακές ροές του, επανεξετάζοντας το επενδυτικό του πλάνο, διατηρώντας επαρκές κεφαλαίο κίνησης και εντοπίζοντας ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους που δεν θα επηρεάσουν την επιτυχή δραστηριοποίηση του Ομίλου μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ εξασφάλισε πρόσφατα πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους ευρώ 325εκ. (συμπεριλαμβανομένων υπεραναλήψεων), με αποτέλεσμα η συνολική διαθέσιμη ρευστότητά του, την 1η Απριλίου 2020, να ανέρχεται σε ευρώ 623εκ.

Η διοίκηση αξιολόγησε την ταμειακή κατάσταση της εταιρείας και προέβη σε ανάλυση ευαισθησίας για τις μελλοντικές της για ταμειακές ροές. Επίσης, είναι βέβαιη ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα για να αποπληρώσει τους πιστωτές της και να εκπληρώσει μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωμής.

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Ο ΟΠΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής του λειτουργίας (στον περιορισμένο βαθμό που διατίθενται τα προϊόντα του επί του παρόντος), υλοποιώντας σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίσει τη γρήγορη επαναφορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μόλις αρθούν οι περιορισμοί. Επιπλέον, πολλά τμήματα του Ομίλου συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, παρότι εφαρμόζεται μοντέλο εργασίας εξ αποστάσεως.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της Τηλεδιάσκεψης των Επενδυτών για τα ετήσια αποτελέσματα χρήσης 2019, στις 2 Απριλίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v