Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεκινά η διαδικασία απόσχισης κλάδων στον ΟΤΕ

Το σχέδιο αφορά στους τομείς Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου του ΟΤΕ αλλά και της Cosmote. Τα σχήματα αυτά θα έχουν την αυτονομία και την ευελιξία που χρειάζονται, τονίζει ο Μ. Τσαμάζ.

Ξεκινά η διαδικασία απόσχισης κλάδων στον ΟΤΕ

O ΟΤΕ  ανακοινώνει ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της Εταιρείας με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ, με ημερομηνία λογιστικών καταστάσεων την 30ή Ιουνίου 2020.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., θυγατρικής της ΟΤΕ Α.Ε. κατά 100%, αποφάσισε σήμερα την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των αντίστοιχων κλάδων της COSMOTE με απορρόφηση από εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα κατά τα λοιπά με τα ανωτέρω.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις επιδιώκεται η ορθολογικότερη λειτουργική δομή, η ευελιξία και η εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου ΟΤΕ, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Το μήνυμα Τσαμάζ

Για το θέμα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ έστειλε επιστολή στους εργαζόμενους:

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η κρίση του κορωνοϊού απέδειξε, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, την ανάγκη για ευελιξία. Το disruption είναι η νέα κανονικότητα. Τα δεδομένα σε ολόκληρους κλάδους μπορούν να ανατραπούν μέσα σε μια νύχτα.

Στον Όμιλο ΟΤΕ αυτή την ανάγκη την έχουμε διακρίνει εδώ και χρόνια και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε και επενδύουμε στη συνεχή αλλαγή ως το μέσο για να ξεπερνάμε κάθε ανατροπή και πρόκληση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σας έχω ενημερώσει από τον Ιανουάριο, σχεδιάζουμε τον μετασχηματισμό των βασικών λειτουργιών, που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη - τεχνικούς πεδίου, εξυπηρέτηση πελατών και καταστήματα λιανικής- σε ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες, εντός του Ομίλου ΟΤΕ. Τα σχήματα αυτά θα έχουν την αυτονομία και την ευελιξία που χρειάζονται για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους, να βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία του πελάτη, αλλά και να αναπτυχθούν και να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων.

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας.

Υπάρχουν αρκετά επόμενα στάδια, μεταξύ των οποίων:

  • Νέα απόφαση του ΔΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν θα υποβληθούν για έγκριση οι συμβάσεις απόσχισης,
  • Ενημέρωση και διαβούλευση με την ΟΜΕ-ΟΤΕ,
  • Λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται μέχρι το τέλος του 2020.

Έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψουμε τον Όμιλο ΟΤΕ στον ευέλικτο τεχνολογικό πάροχο του μέλλοντος, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανατροπή, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της κοινωνίας. Έναν Όμιλο πιο λιτό στο διοικητικό του κομμάτι και πολύ πιο ισχυρό και ευέλικτο στην πρώτη γραμμή, που ουσιαστικά διαμορφώνει την εμπειρία του πελάτη. Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, αξιοποιώντας την τεχνολογία. 

Σας ευχαριστώ,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v