Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο ταμπλό από Δευτέρα τα νέα ομόλογα της ΓΕΚ Τέρνα

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων Ομολογιών της εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία. Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που άντλησε η εισηγμένη. Πώς κατανεμήθηκαν οι τίτλοι σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Στο ταμπλό από Δευτέρα τα νέα ομόλογα της ΓΕΚ Τέρνα

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών της ΓΕΚ Τέρνα, στην κατηγορία των τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου. 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΓEΚΤΕΡΝΑΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα 3 Ιουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €500.000 χιλ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των καθαρών κεφαλαίων και οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης:

 Πώς κατανεμήθηκαν οι τίτλοι 

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,75%, είναι οι εξής:

α) 282.500 Ομολογίες (56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 348.030 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 81,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 217.500 Ομολογίες (43,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 311.807 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 69,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 217.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 106.020 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v