Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Στο 52,7% μειώθηκε η συμμετοχή της WRED LLC

Ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σήμερα άμεσα η εταιρεία WRED LLC και έμμεσα οι εταιρείες Värde Partners, Inc. και Värde Partners, L.P., ανέρχεται σε 78.371.545.

Trastor: Στο 52,7% μειώθηκε η συμμετοχή της WRED LLC

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 06/07/2020, των νέων μετοχών της Εκδότριας, οι οποίες προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σήμερα άμεσα η εταιρεία WRED LLC και έμμεσα οι εταιρείες Värde Partners, Inc. και Värde Partners, L.P., κατήλθε σε 52,07% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σήμερα άμεσα η εταιρεία WRED LLC και έμμεσα οι εταιρείες Värde Partners, Inc. και Värde Partners, L.P., ανέρχεται σε 78.371.545.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v