Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Ζημιές και ελεγχόμενη μείωση τζίρου στο εξάμηνο

Ζημιές ύψους 1,76 εκατ. ευρώ εμφάνισε η εταιρία, με τον τζίρο να υποχωρεί κατά 10,3% στα 61,3 εκατ. ευρώ λόγω και της μείωσης στις μέσες τιμές πώλησης. Βελτιώθηκε η ρευστότητα της εισηγμένης.

ΣΙΔΜΑ: Ζημιές και ελεγχόμενη μείωση τζίρου στο εξάμηνο

Η εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2020 και θα συνεχίζει να επηρεάζει και την ελληνική οικονομία, για άγνωστο προς το παρόν χρονικό διάστημα. Η ελληνική οικονομία ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές τους πρώτους δύο μήνες του έτους, στη συνέχεια όμως τα περιοριστικά μέτρα και η αυξημένη αβεβαιότητα για την εξέλιξή της πανδημίας οδήγησαν σε σοβαρή επιδείνωση της. Ο ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση του για το δεύτερο τρίμηνο αναφέρει ότι η ύφεση στην οικονομία κατά το 2020 αναμένεται βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ συνεχίζονται οι μεγάλου μεγέθους παρεμβάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα μάλιστα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα συρρικνωθεί φέτος κατά 9,0%.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες της αγοράς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 61,3 εκ. ευρώ ή 10,3% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 75,9 εκ. ευρώ από 85,9 εκ. ευρώ μειωμένος κατά 11,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι παραπάνω μειώσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε πτώση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 5,4%, μειώνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε μικρότερη πτώση, κάτω από 3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.826 χιλ. ευρώ από 2.395 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.768 χιλ. ευρώ από 331 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται εν μέρει στην μεγάλη μείωση του EBITDA των θυγατρικών, αλλά κυρίως στην αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της Μητρικής, που έλαβε χώρα πέρυσι και είναι απόρροια των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.

Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της μητρικής ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 41,3 εκ. ευρώ από 43,3 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 55,9 εκ. ευρώ από 60,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειωμένος κατά 8,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης οφείλεται στην πτώση των τιμών πώλησης όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ, από 1,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν ζημιές 1,0 εκ. ευρώ από κέρδη 0,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Στις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 9,8 % και 32,2% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 12,1 εκ. ευρώ έναντι 13,4 εκ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 8,2 εκ. ευρώ έναντι 12,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από 367 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 233 χιλ. ευρώ φέτος και μείωση στα αποτελέσματα της από 65 χιλ. ευρώ κέρδος πέρυσι σε ζημιές 61 χιλ. ευρώ φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε μηδενική λειτουργική κερδοφορία, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 704 χιλ. ευρώ από 481 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2 εκ. ευρώ ή 33% και ανήλθε στα 8,3 εκ. ευρώ.

Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2020

Για το υπόλοιπο του 2020 η εταιρεία επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της απορρόφησης του τμήματος χάλυβα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και την υπογραφή των συμβάσεων για την αναχρηματοδότηση των δανείων της.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την επακόλουθη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, η ΣΙΔΜΑ, με το μερίδιο αγοράς που κατέχει, ενισχυμένο και από την απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ, θα έχει σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και επαρκή χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, που θα της επιτρέψουν να εκμεταλλευθεί την αναμενόμενη επιτάχυνση της κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας που θα τροφοδοτήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Η χρονική εξέλιξη των νέων έργων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης της πανδημίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v