Ως το τέλος του μήνα «κληρώνει» για Εθνική Ασφαλιστική

Γιατί μπαίνει όριο στο χρόνο της διαπραγμάτευσης με τη CVC Capital Partners. Η υποβολή νέου αιτήματος παράτασης στην DG Comp και η προεργασία για τη δρομολόγηση συνδυασμένης διάθεσης νέων και υφιστάμενων μετοχών στις αγορές.

Ως το τέλος του μήνα «κληρώνει» για Εθνική Ασφαλιστική

Μέχρι το τέλος του μήνα καλείται να πάρει το Δ.Σ. της Εθνικής την απόφαση, αν θα αποδεχθεί ή όχι την - βελτιωμένη- προσφορά της CVC Capital Partners για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής ή θα κηρύξει άγονο το διαγωνισμό πώλησης.

Σύμφωνα με πηγές, που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαπραγμάτευση, αν η απόσταση μεταξύ Εθνικής και CVC, ως προς τη δίκαιη αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, δεν «γεφυρωθεί» τις επόμενες 20 με 25 ημέρες, η τράπεζα υποχρεούται να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, υποβάλλοντας επίσημο αίτημα στην DG Comp, για χορήγηση νέας παράτασης.

Με βάση το επικαιροποιημένο πλάνο αναδιάρθρωσης η Εθνική δεσμεύεται να ολοκληρώσει την πώληση τουλάχιστον του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής ή τη διάθεση στην αγορά του 51% των μετοχών της ως το τέλος του έτους.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, η τράπεζα θα ενεργοποιήσει το plan B της διάθεσης του 51% της θυγατρικής ασφαλιστικής της, μέσω συνδυασμένης προσφοράς νέων και υφιστάμενων μετοχών. Η διάθεση θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή. Το σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης θα καλυφθεί από βασικό επενδυτή ή ομάδα βασικών επενδυτών, μετά από μίνι διαγωνιστική διαδικασία, κατά το πρότυπο της ιδιωτικοποίησης της Eurobank, το 2014. Η, δε, δημόσια εγγραφή θα διενεργηθεί με ελάχιστη τιμή διάθεσης, αυτή που προσέφερε ανά μετοχή ο προτιμητέος επενδυτής. Ο τελευταίος θα αναλάβει το management της ασφαλιστικής, ενώ η Εθνική θα δεσμευτεί ότι θα διαθέσει επιπλέον ποσοστό σε εύθετο χρόνο, διατηρώντας κατ’ ανώτατο το 20% της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Παρά το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα και οι σύμβουλοί της επί σειρά μηνών διέρρεαν ότι η προεργασία της συνδυασμένης διάθεσης (SPO) «έτρεχε» παράλληλα με το διαγωνισμό πώλησης, οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές δεν επιτρέπουν την ανάληψη ενός τέτοιου εγχειρήματος άμεσα.

Επομένως, η Εθνική θα υποχρεωθεί να ζητήσει από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν ( DG Comp) παράταση μερικών μηνών, ως προς την υλοποίηση της δέσμευσης πώλησης/διάθεσης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το εύλογο ερώτημα, που ανακύπτει είναι αν έχει προκύψει ενδιαφέρον κάλυψης του σκέλους της ιδιωτικής τοποθέτησης από την πολύμηνη άτυπη διερεύνηση της αγοράς, που να δικαιολογεί την παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ζητά βελτίωση του τιμήματος από τη CVC, υπό τον όρο ότι, αν δεν επιτυγχάνονται προκαθορισμένοι στόχοι πωλήσεων bancassurance, θα επιστρέφεται μέρος του τιμήματος. Οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες (bancassurance) επλήγησαν από την έλευση της πανδημίας, εξέλιξη, που σε συνδυασμό με τη βαρύτητα τους στο πενταετές business plan της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξηγεί τη μειωμένη προσφορά της CVC, σε σχέση με αυτή της περασμένης Άνοιξης, όταν αποτίμησε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στα 600 εκατ. ευρώ (480 εκατ. για το 80%).

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v