Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στο 1,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Στο 20% διαμορφώθηκε η υποχώρηση του κύκλου εργασιών της AS Company στο εννεάμηνο, επηρεασμένος από την πανδημία. Δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός, ισχυρή η ρευστότητα.

AS Company: Στο 1,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Η AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ, σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Ειδικότερα τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε 12,348 εκ. ευρώ έναντι 15,485 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -20,26%. Η πτώση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη καταλυτική επίδραση της πανδημίας Covid-19 που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις της περιόδου Μάρτιος-Ιούνιος με αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμήνου οι ενοποιημένες πωλήσεις να παρουσιάζουν μείωση -26,33% και -28,17% στη Μητρική.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέκαμψε το Γ’ τρίμηνο σημειώνοντας μικρή μείωση -6,0% ( Γ’ τρίμηνο 2020 πωλήσεις 4,349 εκ. ευρώ έναντι 4,627 εκ. ευρώ του Γ’ τριμήνου 2019).

Η μείωση του κύκλου εργασιών επηρέασε αρνητικά τόσο το EBITDA όσο και τα κέρδη προ φόρων. Ειδικότερα σε επίπεδο Ομίλου το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,906 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -38,65% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε 1,298 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -60,36%. Τα αντίστοιχα ποσά στο τέλος του Α’ εξαμήνου παρουσίαζαν μείωση EBITDA -57,73% και κέρδη προ φόρων -82,58%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Τραπεζικός δανεισμός δεν υφίσταται στο τέλος του εννεάμηνου 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρία, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση.

Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης (Απόθεμα και Απαιτήσεις από Πελάτες - Εμπορικές Υποχρεώσεις) διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Οι πωλήσεις της Εταιρίας για τον μήνα Οκτώβριο κυμάνθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα (3,136 εκ. ευρώ για το 2020 έναντι 3,192 εκ. ευρώ για το 2019) παρουσιάζοντας σημάδια ανάκαμψης των πωλήσεων. Όμως με βάση τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 απαγορεύθηκε στα καταστήματα τροφίμων (super market) και τα καταστήματα λιανικής, η διάθεση παιχνιδιών καθώς και σε εξειδικευμένα καταστήματα. Ο περιορισμός αυτός είχε και έχει σημαντική επίδραση στις πωλήσεις σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία και τις πρόσφατες εξελίξεις , διαφαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών - κερδοφορία της τρέχουσας θα είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας , τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα. Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής της λειτουργίας και έχει θέσει από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας του προσωπικού της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v