Στην Bain Capital τα ρουμανικά NPEs της Εθνικής

Πρόκειται για συνολική λογιστική αξία €174 εκατ. H συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Μηδένισαν τα NPEs στο εξωτερικό.

Στην Bain Capital τα ρουμανικά NPEs της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι υπέγραψε σύμβαση για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων ρουμάνικου ρίσκου, συνολικής λογιστικής αξίας €174 εκατ. (περίπου €102 εκατ. διασφαλιστική αξία ακινήτων), με την επενδυτική εταιρεία Bain Capital.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη με τους επιχειρησιακούς στόχους όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

H συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας.

Η Deloitte Business Solutions SA ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ρουμάνικου δικαίου αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας, καθώς και της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με την παραπάνω συναλλαγή, η Εθνική μηδένισε τα κόκκινα δάνεια στο εξωτερικό. Σε επίπεδο διεθνών δραστηριοτήτων, τα NPEs, στο τέλος Σεπτεμβρίου, ανέρχονταν σε 240 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ρουμανικά προβληματικά δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές πρόσφατα ανακοίνωσαν δεσμευτική συμφωνία για τα κυπριακά NPEs της Εθνικής, για τα οποία υπάρχει δεσμευτική συμφωνία επίσης με την Bain Capital.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v