Η ΕΤΕ υπογράφει τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη του τραπεζικού κλάδου στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος και στην ευθυγράμμιση του τραπεζικού τομέα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα του 2015.

Η ΕΤΕ υπογράφει τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι έχει προσυπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών – το ενιαίο πλαίσιο για έναν βιώσιμο τραπεζικό κλάδο το οποίο αναπτύχθηκε μέσω της καινοτόμου σύμπραξης τραπεζών σε παγκόσμια κλίμακα και της χρηματοοικονομικής πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI) – συμμετέχοντας έτσι επισήμως στην πρωτοβουλία μαζί με περισσότερες από 200 τράπεζες σε όλο τον κόσμο που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη του τραπεζικού κλάδου στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος και στην ευθυγράμμιση του τραπεζικού τομέα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα του 2015. Το σημαντικότερο είναι ότι επιτρέπουν, επίσης, στις τράπεζες να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους και να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τη σφραγίδα τους, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου. Πέραν τούτου, προσφέρουν επίσης στις τράπεζες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν με την εμφάνιση της οικονομίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των υπεύθυνων πρακτικών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της μακρόχρονης λειτουργίας της, καθώς και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες, τους υπαλλήλους της και την κοινωνία γενικότερα, η ΕΤΕ προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής της πρωτοβουλίας UNEP FI με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση που έχει αναλάβει στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της να συμβάλλει στο βιώσιμο μέλλον όλων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που η ΕΤΕ προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΤΕ, στη μακρόχρονη ιστορική πορεία της που χρονολογείται από το 1841, αντιμετώπιζε πάντα με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Έτσι και σήμερα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε διαρκώς νέες πρωτοβουλίες με σκοπό να επενδύσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: www.unepfi.org/responsiblebanking

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v