Εθνική: Στα 3,31 δισ. οι senior τίτλοι του Frontier

Η τράπεζα υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Frontier στον Ηρακλή. Ζητά εγγύηση επί τίτλων πρώτης διαβάθμισης 3,31 δισ. ευρώ. Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι θα εγγράψει μέγιστη ζημιά μόλις 440 εκατ. ευρώ.

Εθνική: Στα 3,31 δισ. οι senior τίτλοι του Frontier

Την εκτίμηση ότι η Εθνική θα εγγράψει τη μικρότερη – συγκριτικά- ζημιά από την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ ( project Frontier) επιβεβαιώνει η αίτηση υπαγωγής των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης «Ηρακλής».

Η Εθνική υπέβαλε σήμερα τη σχετική αίτηση και ζητά από το Δημόσιο να εγγυηθεί για senior notes ομολογίες συνολικής αξίας ως 3,31 δισ. ευρώ. Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας θα αντιστοιχούν στο 54% της μικτής λογιστικής αξίας του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε εγχώρια τιτλοποίηση και οφείλεται στο γεγονός ότι το 89% των δανείων, που περιλαμβάνονται στην περίμετρο του χαρτοφυλακίου, διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Πλέον η αγορά ξέρει, πάνω- κάτω, το ύψος των τριών τάξεων ομολόγων της τιτλοποίησης. Οι senior notes τίτλοι θα ανέρχονται ως 3,31 δισ. ευρώ, οι mezzanine notes (ομολογίες ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας) στα 0,45 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα αποτελούν οι τίτλοι χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes).

Η μέγιστη ζημιά που θα εγγράψει η τράπεζα από την πώληση του 95% των mezzanine και junior notes δεν θα ξεπεράσει τα 440 εκατ. ευρώ και πιθανώς να έχει ήδη καλυφθεί με προβλέψεις, χάρη στα κέρδη-ρεκόρ από τις ανταλλαγές ομολόγων ελληνικού δημοσίου με τον ΟΔΔΗΧ.

Η τράπεζα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, που θα αγοράσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης  της τιτλοποίησης Frontier. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με 201 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 87 χιλιάδων δανειοληπτών.

Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν γύρω στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα θα ανοίξει η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Οι δεσμευτικές προσφορές, με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, θα υποβληθούν στις αρχές του δευτέρου τριμήνου. Εντός του ίδιου τριμήνου προβλέπεται να υπογραφεί και η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA).

Ενδιαφέρον για την αγορά των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης εκδηλώνεται κυρίως από mega-servicers, σε συνεργασία με «συγγενή» funds και δευτερευόντως από κάποια private equity funds, τα οποία διερευνούν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην εγχώρια δευτερογενή αγορά. 

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετασχηματισμού της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., έχει εκκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Frontier», συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 6,1δισ.

H Τράπεζα υπέβαλε σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2021, αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης “ΗΡΑΚΛΗΣ” βάσει του Ν. 4649/2019.

Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως Ευρώ 3,31δισ.

Η ανεύρεση επενδυτή και η αποδοχή του αιτήματος της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο είναι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημειώνει η τράπεζα. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v