Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Ανάκληση διοίκησης και διαχειριστικό έλεγχο ζητούν Μπάκος - Καϋμενάκης

Επιδόθηκε αίτημα στη διοίκηση της εισηγμένης από τη Greenhill Investments Ltd, μετόχου συμφερόντων των δυο εφοπλιστών, για ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου, εκλογή νέου και διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου των τελευταίων 10 χρήσεων.

Ελλάκτωρ: Ανάκληση διοίκησης και διαχειριστικό έλεγχο ζητούν Μπάκος - Καϋμενάκης

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:15, επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή, απευθυνόμενο στην Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, αίτημα της GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, μετόχου της Εταιρείας, συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, κατόχου ποσοστού 16,95% του μετοχικού της κεφαλαίου (και μέσω σχετικής συμφωνίας με την μέτοχο Pemanoaro Ltd, ελέγχει επιπλέον ποσοστό 8,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων / μη εκτελεστικών μελών)

3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν.4449/2017)

4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν.4449/2017)

5. Απόφαση για διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας (10 τελευταίων χρήσεων).

Η Εταιρεία σημειώνει ότι θα κινηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, συγκαλώντας Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και θα ενημερώσει σχετικά και σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v