Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ Properties: Πάνω από 100 εκατ. η αποτίμηση των 28 ακινήτων

Η εταιρεία δαπάνησε το 2020 41,1 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων έξι νέες αγορές ακινήτων αλλά και την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses A.E.

BriQ Properties: Πάνω από 100 εκατ. η αποτίμηση των 28 ακινήτων

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει ότι η συνολική αξία των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της (εταιρείας και θυγατρικών) αποτιμάται σε € 100,4 εκατ. με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2020.

Κατά το 2020, η εταιρεία δαπάνησε συνολικά € 41,1 εκατ., ως ακολούθως:

  • Πραγματοποίησε 6 νέες αγορές ακινήτων ύψους € 10,0 εκατ.
  • Επένδυσε € 3,7 εκατ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
  • Επένδυσε € 3,5 εκατ. για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos M.A.E.
  • Επένδυσε € 23,9 εκατ. για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses A.E.

Η συνολική αξία αποτίμησης των ακινήτων και των συμμετοχών σε θυγατρικές ανήλθε σε € 102 εκατ. την 31.12.2020, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 70% σε σχέση με την αξία αποτίμησης της 31.12.2019, που περιλάμβανε 22 ακίνητα συνολικής αξίας € 60 εκατ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v