Β. Καραμούζης: Να είναι απλή και γρήγορη η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

Θα πρέπει να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές, για να επιτευχθεί απορρόφηση του συνόλου των πόρων του Ταμείου. Έτοιμες οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις. Με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια οι εγκρίσεις. Να απευθυνθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι στις τράπεζες.

Β. Καραμούζης: Να είναι απλή και γρήγορη η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

Τη δημιουργία ενός απλού, κατανοητού και γρήγορου πλαισίου ένταξης επενδύσεων στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ζήτησε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής, προειδοποιώντας ότι θα απαιτηθεί η προσέλκυση ξένων επενδυτών, προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο των πόρων.

Μιλώντας στο Fin Forum, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι τα περίπου 12,5 δισ. ευρώ δάνεια, που προβλέπει το πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις, δίνουν τη δυνατότητα να προωθηθούν επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 30 δισ. ευρώ. Πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες το τραπεζικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να τις χρηματοδοτήσει, ανέφερε, σημειώνοντας ότι πέρσι η Εθνική εκταμίευσε κοντά στα 5 δισ. ευρώ για νέες χορηγήσεις.

Οι χρηματοδοτήσεις θα γίνουν με τραπεζικά κριτήρια, μέσω της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. Η βιωσιμότητα του έργου και ειδικότερα η εκτίμηση ότι οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και το δάνειο συγχρηματοδότησης αποτελούν το βασικότερο κριτήριο.

Επίσης, πολύ σημαντικό κριτήριο, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, αποτελεί η επιλεξιμότητα του έργου, λόγω του ότι το Ταμείο έχει συγκεκριμένους πυλώνες επένδυσης. Ειδικότερα: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακή μετάβαση, γ) απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και δ) ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Το ποσό που τελικά θα δοθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα εξαρτάται, σύμφωνα με τον ίδιο, από 3 κυρίως παράγοντες: α) το ποσοστό των πόρων του Ταμείου που θα κατευθυνθούν σε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) τον αναμενόμενο βαθμό μόχλευσης και γ) τις συνθήκες ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Διατύπωσε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι ο τραπεζικός δανεισμός για επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα κυμανθεί μεταξύ 12-14 δισ. ευρώ, ανάλογα με την τελική μόχλευση του συνόλου των έργων.

Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, οι τράπεζες θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, να υιοθετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο συμμετοχής τους σε αναπτυξιακές δράσεις, όπως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τον αναπτυξιακό νόμο.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει, αφενός, να εξειδικευτεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και των τραπεζών, καθώς μέσω των τραπεζών θα διοχετευθούν στις επιχειρήσεις και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, αφετέρου, να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει χρονικά τον συνήθη χρόνο που απαιτείται για μια τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς συμμετοχή άλλων φορέων.

Επιπρόσθετα, για να τρέξει γρήγορα η διαδικασία της αξιολόγησης από πιστοδοτικής πλευράς των έργων, θα πρέπει οι επενδυτές να έρθουν άμεσα σε επαφή με την τράπεζά τους και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των έργων, των business plan και γενικότερα της πιστοδοτικής διαδικασίας.

Η Εθνική Τράπεζα έχει, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, δημιουργήσει εσωτερικά Task Force με τη συνεργασία των σχετικών διευθύνσεων (Structured Finance, Investment Banking, Corporate Business Development), που ήδη συζητά με πελάτες πιθανές επενδύσεις και δρα συμβουλευτικά, με στόχο την επιτυχή ένταξη των έργων στο Ταμείο αλλά και την εξασφάλιση του απαιτούμενου τραπεζικού δανεισμού.

«Στη συγκεκριμένη συγκυρία, η ταχύτητα δεν είναι μόνο σημαντική ως προς την απορρόφηση του προγράμματος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι άλλες χώρες θα έχουν προγράμματα στήριξης και ότι θα ανταγωνιστούμε μαζί τους για την προσέλκυση ξένων επενδυτών», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v