Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,01/μετοχή από ΔΣ

Η 27η Μαΐου 2021 προτείνεται ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020.

Trastor: Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,01/μετοχή από ΔΣ

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού €0,01 ανά μετοχή για την χρήση του οικονομικού έτους 2020.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2021 της Εταιρείας, προτείνεται:

- η 27η Μαΐου 2021 ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020

- η 28η Μαΐου 2021 ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (Record date)

- η 3η Ιουνίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v