Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Εξέδωσε ομόλογα 150+200 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα από τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου ποσού €200 εκατ. της OTE plc, λήξεως Ιουνίου 2021.

ΟΤΕ: Εξέδωσε ομόλογα 150+200 εκατ. ευρώ

O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι, η θυγατρική του ΟΤΕ plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέδωσε σήμερα ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως Νοεμβρίου 2021 και €200 εκατ. λήξεως Μαΐου 2028.

Η απόδοση των ομολόγων διαμορφώθηκε σε -0,237% ετησίως και 0,627% ετησίως αντίστοιχα.

Τα νέα ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση.

Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Μαΐου 2021.

Τα έσοδα από τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου ποσού €200 εκατ. της OTE plc, λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v