Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Απέκτησε οικόπεδο στη θέση «Μελίσσια» στον Ασπρόπυργο

Η αγορά πραγματοποιήθηκε από την θυγατρική Δωρίδα Κτηματική Α.Ε. Η θυγατρική έχει στην ιδιοκτησία της ενιαία οικοπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 78,7χιλ τ.μ., έναντι του Εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και σκοπεύει να αναπτύξει κτίριο αποθήκευσης και διανομής με πιστοποίηση LEED.

Trastor: Απέκτησε οικόπεδο στη θέση «Μελίσσια» στον Ασπρόπυργο

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την απόκτηση, από την 100% θυγατρική της ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ, οικοπέδου επιφανείας 16.013,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μελίσσια» στον Ασπρόπυργο Αττικής, το οποίο είναι όμορο σε υπάρχουσα ιδιοκτησία της εταιρείας.

Το τίμημα για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε σε €800,000.

Σε συνέχεια της εν λόγω επένδυσης, η θυγατρική έχει στην ιδιοκτησία της ενιαία οικοπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 78,7χιλ τ.μ., έναντι του Εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και σκοπεύει να αναπτύξει στη παραπάνω νέα έκταση κτίριο αποθήκευσης και διανομής με πιστοποίηση LEED, διαμορφώνοντας με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ένα υπερσύγχρονο κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας 31,3χιλ τ.μ.

O κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με αφορμή την πραγματοποίηση της ως άνω επένδυσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έπειτα από διαδοχικές επενδύσεις ύψους €29,4εκ σε κτίρια Logistics, η Trastor συνεχίζει να αυξάνει το συνολικό αποτύπωμα της στον κλάδο και σκοπεύει να εφαρμόσει τα νέα πρότυπα της αειφόρου ανάπτυξης και βιωσιμότητας στην κατασκευή του συγκεκριμένου ακινήτου.

Η αγορά του εν λόγω οικοπέδου εξασφαλίζει τόσο την ανάπτυξη της λειτουργίας των υφιστάμενων μισθωτών του πιο σύγχρονου κέντρου διανομής στην περιοχή, όσο και σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους της Εταιρείας μας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v