Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Τελειώνει την τιτλοποίηση Mexico με μικρή ζημιά

Πώς η δεσμευτική προσφορά της doValue για τους mezzanine τίτλους και η διεύρυνση της κρατικής εγγύησης ελαχιστοποιούν τη ζημιά του Mexico. Στο 7,3% το NPE ratio που θα διαμορφωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια στο τέλος του 2021. Η συζήτηση με τον επόπτη για μέρισμα.

Eurobank: Τελειώνει την τιτλοποίηση Mexico με μικρή ζημιά

Με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs) η Eurobank, ρίχνοντας τον σχετικό δείκτη (NPE ratio) σε μονοψήφιο ποσοστό και θέτοντας τις βάσεις για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β' τριμήνου, η Eurobank αναφέρει ότι έχει λάβει, εντός Αυγούστου, δεσμευτική προσφορά για την τιτλοποίηση Mexico από τον στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση των NPEs doValue για την αγορά των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης.

Η ονομαστική αξία των mezzanine notes ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ αυτή των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes), τους οποίους θα διακρατήσει στο σύνολό τους η τράπεζα, ανήλθε τελικώς σε 1,55 δισ. ευρώ.

Η αύξηση της περιμέτρου των senior notes και της κρατικής εγγύησης, σε συνδυασμό με την υψηλότερη, σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, τιμολόγηση των mezzanine notes, οδήγησε την τράπεζα σε ανοδική αναθεώρηση της εκτιμώμενης επίδρασης, που θα έχει η συναλλαγή στα κεφάλαιά της. Πλέον, η Eurobank εκτιμά ότι η επίδραση θα περιοριστεί σε περίπου 10 μονάδες βάσης από 50 μονάδες βάσης, που είχε δώσει ως καθοδήγηση στις αρχές του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προϊδεάσει σχετικά τους αναλυτές, αναφέροντας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων α' τριμήνου πως από την προκαταρκτική διαδικασία της πιστοληπτικής αξιολόγησης προέκυψαν ενδείξεις για αυξημένη «φέτα» senior notes.

Η δεσμευτική συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή (σ.σ. doValue) αναμένεται να υπογραφεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η συναλλαγή να ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Με την αποαναγνώριση των δανείων, το NPE ratio της τράπεζας θα διαμορφωθεί σε pro forma βάση στο 7,3%.

Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του β' τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 5,7 δισ. ευρώ, με τον συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις να διαμορφώνεται στο τέλος Ιουνίου σε 63,3%. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν αρνητικός κατά 43 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Οι προβλέψεις, κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου, υποχώρησαν σε 93 εκατ. ευρώ (CoR 1%) από 131,2 εκατ. ευρώ ( CoR 1,2%) το αμέσως προηγούμενο, με τη διοίκηση της τράπεζας να εκτιμά ότι για το σύνολο του έτους το κόστος πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk- CoR) θα διαμορφωθεί κοντά στο χαμηλό του εύρους, που είχε δώσει ως καθοδήγηση ( 1,1% με 1,2%) στις αρχές του έτους.

Η μείωση του NPE ratio σε μονοψήφιο ποσοστό, η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, λόγω κερδοφορίας και η μικρότερη του αναμενομένου επίδραση της συναλλαγής Mexico στα κεφάλαια της τράπεζας δημιουργούν, σύμφωνα με τη διοίκησή της, τις προϋποθέσεις ώστε να συζητηθεί με τον επόπτη η δυνατότητα διανομής μερίσματος από τη χρήση του 2021. Δυνατότητα που θα συζητηθεί τον Μάρτιο του 2022.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στις 30/6 σε 15,6%, με τον Common Equity Tier I (CET I) σε 13,2% και τον Fully Loaded CET 1 σε 12,1%. Η εκτίμηση για το τέλος της χρονιάς προβλέπει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,4% και Fully Loaded CET I σε 13,2%.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v