Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Πώς θα ρίξει τα «κόκκινα» δάνεια κάτω του 6%

Οι νέοι στόχοι της στρατηγικής διαχείρισης NPEs κατά την τριετία 2021-23 και η τιτλοποίηση «Mexico». Στο 8,8% το NPE ratio στο τέλος της φετινής χρονιάς, με νέα «κόκκινα» 600 εκατ. ευρώ, λόγω πανδημίας.

Eurobank: Πώς θα ρίξει τα «κόκκινα» δάνεια κάτω του 6%

Στο 8,8% φέτος, στο 6,4% το 2022 και χαμηλότερα του 6% το 2023 θα υποχωρήσει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) του ομίλου Eurobank ως προς το σύνολο των χορηγήσεων, βάσει των στόχων που προβλέπει το νέο πλάνο τριετίας.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του SSM για τη διαχείριση των NPEs, τον Μάρτιο του 2021 ο Όμιλος υπέβαλε την στρατηγική διαχείρισης των NPEs (NPE Management Strategy) για την τριετία 2021-2023, μαζί με τους ετήσιους στόχους, τόσο σε επίπεδο τράπεζας, όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Την 31 Μαρτίου 2021, το υπόλοιπο των NPEs του Ομίλου ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ ( 5,7 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020), διαμορφώνοντας το δείκτη NPE στο 14,2% (31 Δεκέμβριος 2020: 14,0%), ενώ ο δείκτης κάλυψης των NPE ανήλθε σε 61,9% (31 Δεκεμβρίου 2020: 61,8%).

Για τη φετινή χρονιά το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 3,26 δισ. ευρώ (project Mexico), μέσω της οποίας θα μειώσει το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ. Στις 24 Μαΐου, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού «Mexico Finance Designated Activity Company», ο όμιλος προχώρησε στην τιτλοποίηση των προαναφερθέντων δανείων μικτής λογιστικής αξίας 3,26 δισ. ευρώ.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση «φέτας» των mezzanine και junior notes αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών τον Ιούλιο και δεσμευτικών τον Σεπτέμβριο. Η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (SPA), με τον προτιμητέο επενδυτή, θα διενεργηθεί ως το τέλος του έτους.

Στην περίμετρο του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υψηλές προβλέψεις. Αυτό συνάγεται, τόσο από την εκτίμηση ότι η επίδραση στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι μικρή, όσο και από την πρόβλεψη ότι ο δείκτης κάλυψης NPEs από προβλέψεις θα υποχωρήσει στο 55% το 2022 από 62% σήμερα.

Η τιτλοποίηση θα μειώσει τα NPEs κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, όμως, αναμένεται να δημιουργηθούν νέα «κόκκινα» δάνεια από τα moratoria ύψους 0,6 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας τα NPEs στα επίπεδα των 3,3 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους (NPE ratio περίπου 8,8%).

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, από τη προκαταρκτική διαδικασία της πιστοληπτικής αξιολόγησης προκύπτει καλύτερη τιμολόγηση, εξέλιξη, που προϊδεάζει για αυξημένη «φέτα» των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes), χαμηλότερη λογιστική ζημιά και μικρότερη επίδραση στα κεφάλαια από αυτή που αρχικώς εκτιμήθηκε (50μ.β.).

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση των POS και μια συνθετική τιτλοποίηση , αναμένεται να αντισταθμίσουν την πίεση στα κεφάλαια από το IFRS 9, τη τιτλοποίηση Mexico, τις εποπτικές προσαρμογές και τη διαγραφή DTC.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v