Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικανοποιητικές επιδόσεις για τη Centric

Αύξηση εσόδων λόγω βελτιωμένης τουριστικής δραστηριότητας και υψηλά κέρδη χαρτοφυλακίου αποτελούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά της φετινής πορείας της Centric. Αναζητά επενδύσεις για την τοποθέτηση των «πλεονάζοντων» κεφαλαίων.

Ικανοποιητικές επιδόσεις για τη Centric

Πολύ καλύτερα από πέρυσι εξελίσσονται μέχρι τώρα οι φετινές οικονομικές επιδόσεις της Centric, καθώς η διεθνής τουριστική δραστηριότητα κινήθηκε σε αρκετά καλύτερα επίπεδα, ενώ σαφώς θετικά έχει επηρεάσει την κατάσταση και η πορεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εισηγμένης.

Το πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε από τα 864 χιλ. στο 1,088 εκατ. ευρώ, το EBIT βελτιώθηκε από τα -930 στα -631 χιλ. ευρώ, ενώ με τη συμβολή υψηλών κερδών χαρτοφυλακίου (κοντά στα 3 εκατ. ευρώ), το καθαρό αποτέλεσμα έκλεισε σε κέρδη ύψους 2,246 εκατ. έναντι ζημιών 1,732 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Centric (μικτού χαρακτήρα, με μετοχές κυρίως του εξωτερικού, οι οποίες συχνά διακρίνονται για τη διανομή μερισμάτων) κινείται μάλλον σταθεροποιητικά, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα:

  • Το ξενοδοχείο της Μυκόνου είχε μια σαφώς ικανοποιητική πορεία έως και τα τέλη Οκτωβρίου που λειτούργησε (λήξη σεζόν). Ανοδική ήταν και η πορεία των εσόδων από τη δραστηριότητα της εκμίσθωσης σκαφών αναψυχής.
  • Σε ότι αφορά τα έσοδα από τον τομέα της εν πλω ψυχαγωγίας επηρεάζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τη διεθνή πορεία της κρουαζιέρας. Αυτή εξελίχθηκε σαφώς ικανοποιητικά κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πλην όμως από το Σεπτέμβριο άρχισε να επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρήθηκε στο μέτωπο της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, όλα δείχνουν πως οι φετινές οικονομικές επιδόσεις της Centric θα υπερβούν κατά πολύ εκείνες του 2020 (κύκλος εργασιών 2,56 εκατ. και καθαρή ζημία 1,018 εκατ. ευρώ). Επίσης, με δεδομένο ότι οι τρέχουσες δραστηριότητές της επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του τουρισμού τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει η αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα κινηθούν ακόμη καλύτερα μέσα στο 2022, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρξει αρνητική έκπληξη από το μέτωπο της πανδημία, από την οποία ωστόσο δεν επηρεάζονται οι τομείς της εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με βάση τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στα 32,36 εκατ. ευρώ και το θετικό καθαρό της ταμείο (Net Cash, διαθέσιμα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις μείον σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων) στα 22,9 εκατ. ευρώ). Η διαχείριση του μεγάλου χαρτοφυλακίου της, δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τη Centric, αλλά αποτελεί ανάγκη μέχρις ότου τα ποσά αυτά χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εταιρείας σε μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων με στόχο την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα απόφαση εμπλοκής της εταιρείας στον κλάδο του gaming, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η σχετική γνώση και εμπειρία από τη συγκεκριμένη αγορά, χωρίς πλέον να υφίσταται κανείς νομικός περιορισμός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v