Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Νέο εγχείρημα πώλησης του Ερ. Ντυνάν το 1ο εξάμηνο

Με ζημιές έκλεισε και τη χρήση 2020 το νοσοκομείο. Στα 38,3 εκατ. ευρώ η αρνητική καθαρή θέση. Δανεισμός 134,6 εκατ. ευρώ. Η δέσμευση της Πειραιώς για οικονομική στήριξη, που διασφάλισε το going concern.

Πειραιώς: Νέο εγχείρημα πώλησης του Ερ. Ντυνάν το 1ο εξάμηνο

Έτοιμη από πλευράς προεργασίας να ξεκινήσει νέο διαγωνισμό πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν (σ.σ. Ημιθέα) είναι η Τράπεζα Πειραιώς, όταν ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει διαγωνισμοί για την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Η Ημιθέα δεν κατάφερε το 2020 να βρεθεί σε break even, καθώς η πανδημική κρίση περιόρισε τον αριθμό των χειρουργείων, καθηλώνοντας και τον βαθμό απασχόλησης των κλινών του Ερρίκος Ντυνάν. Ο κύκλος εργασιών προ Rebate & Clawback ανήλθε σε 50,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 0,5%, έναντι του 2019. Τα ποσά επιστροφής rebate και clawback ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ, το 2019, με αποτέλεσμα ο καθαρός κύκλος εργασιών να διαμορφωθεί στα 46,5 εκατ. ευρώ.

Το κόστος υπηρεσιών ανήλθε στα 45,7 εκατ. ευρώ και έτσι τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε μόλις 819 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ, έναντι των λειτουργικών ζημιών του 2019 (5,1 εκατ. ευρώ).

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 12,96 εκατ. ευρώ (14,55 εκατ. ευρώ 2019) και οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 13,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,2 εκατ. ευρώ έναντι του 2019. Τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά, ως αποτέλεσμα συσσωρευμένων ζημιών ύψους 38,3 εκατ. ευρώ, ενώ είναι χαμηλότερα του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως συντρέχουν λόγοι κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η διοίκηση της Ημιθέα, σε συνεργασία με τον μοναδικό της μέτοχο και πιστωτή Tράπεζα Πειραιώς εξετάζει τον αποδοτικότερο τρόπο ενίσχυσης των κεφαλαίων. Η Tράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην Ημιθέα για τους επόμενους 12 μήνες, δέσμευση που διασφαλίζει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 134,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 131,7 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί από την Πειραιώς. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, πλην τραπεζικού δανεισμού, αυξήθηκαν κατά 2,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές για την κάλυψη αναγκών της πανδημίας και στη μεταφορά του βραχυπρόθεσμου μέρους της ρύθμισης clawback ετών 2013-2019.

Η Ημιθέα προέβη σε ρύθμιση ποσού clawback των χρήσεων 2013-2019, ποσού 8,7 εκατ. ευρώ, σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων τα 7,8 εκατ. ευρώ πρόκειται να συμψηφιστούν/διακανονιστούν σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς και ως εκ τούτου έχουν ταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ο διαγωνισμός πώλησης αναμένεται να βγει εντός του α' εξαμήνου της επόμενης χρονιάς, αφού ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για την πώληση των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Leasing (project Sunshine) καθώς και μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών ανοιγμάτων (project Dory) αλλά και οι τιτλοποιήσεις Sunrise II και Sunrise III.

Εφόσον κινηθεί διαδικασία πώλησης, είναι βέβαιο ότι ενδιαφέρον θα επιδείξουν οι όμιλοι Ιατρικού Αθηνών, Ιασώ (αυτόνομα ή μέσω του μετόχου της), Ευρωκλινικής, καθώς και η Farallon (Euromedica). Κύκλοι της Πειραιώς εκτιμούν ότι στον διαγωνισμό θα κατέλθει και η CVC, είτε μέσω της Hellenic Healthcare Group είτε απευθείας.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η CVC διαθέτει ισχυρή παρουσία στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε κλίνες, που μπορούν να δεχθούν κατόχους νοσηλευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και η παραπάνω θέση, σε συνδυασμό με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), η οποία διενήργησε προκαταρκτική έρευνα για τις επιπτώσεις της εξαγοράς (σ.σ. Εθνική Ασφαλιστική) στους τομείς ασφαλειών και παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v