Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Γιατί αποσύρθηκε από την κατασκευή στις βίλες του Ελληνικού

Το χαμηλό περιθώριο της κατασκευής, η πίεση από τη σημαντική άνοδο των οικοδομικών υλικών και το χαμηλότερο κεφάλαιο κίνησης. Πόσα αναμένεται ότι θα εισπράξει η εταιρεία εντός του 2022 από MRT, Φουρλή και ΤΕΜΕΣ.

Lamda: Γιατί αποσύρθηκε από την κατασκευή στις βίλες του Ελληνικού

Χαμηλότερα έσοδα αλλά υψηλότερες προ φόρων ταμειακές ροές αναμένεται να εμφανίσει το 2022 ο όμιλος Lamda, εξαιτίας της απόφασής του να αποσυρθεί από το σκέλος της κατασκευής των παραθαλάσσιων βιλών στο Ελληνικό, περιοριζόμενος στην πώληση γης και στην παροχή υπηρεσιών project management, εφόσον ζητηθεί από πελάτες.

Η παραπάνω αλλαγή, σε συνδυασμό με τη μετάθεση για το 2022 της υπογραφής συμβολαίων αγοραπωλησίας των οικοπέδων επί των οποίων θα ανεγερθούν οι βίλες και κατ’ επέκταση της είσπραξης προκαταβολών, τροποποιούν το πλάνο προβλεπόμενων εσόδων και τον χρονισμό των ταμειακών ροών από το project του Ελληνικού.

Στην τηλεδιάσκεψη, που ακολούθησε τα αποτελέσματα α' εξαμήνου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η διοίκηση της Lamda είχε εκτιμήσει, με βάση προκρατήσεις για το σύνολο των 27 βιλών, μελλοντικά μικτά έσοδα 345 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων θα εγγραφόταν εντός της χρήσης 2021, με την υπογραφή συμβολαίων αγοραπωλησίας.

Μετά την απόφαση του ομίλου να αποσυρθεί από την κατασκευή, περιοριζόμενος στην πώληση γης, το παραπάνω πλάνο άλλαξε. Η Ελληνικό ΑΕ θα εισπράξει 188 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση των 27 οικοπέδων, στα οποία θα κτιστούν βίλες. Το 50% του παραπάνω ποσού ως προκαταβολή με την υπογραφή των συμβολαίων και το υπόλοιπο 50% με την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Οι υπογραφές συμβολαίων και οι προκαταβολές αναμένεται να διενεργηθούν εντός του α' τριμήνου του 2022, ενώ η είσπραξη του υπόλοιπου 50% μέχρι το τέλος της χρονιάς, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταβίβαση και εκδοθούν οικοδομικές άδειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας, οι καθαρές ροές προ φόρων από τις πωλήσεις των οικοπέδων για τις βίλες θα είναι οριακά μεγαλύτερες από το αντίστοιχο αποτέλεσμα της αρχικής στρατηγικής, που προέβλεπε την πώληση της γης και την κατασκευή βιλών από τον όμιλο.

Το κατ’ αρχάς παράδοξο εξηγείται, σύμφωνα με αναλυτές, από το μικρό περιθώριο κέρδους που ενέχει η κατασκευή, το οποίο θα δεχόταν ισχυρή περαιτέρω πίεση από τη σημαντική άνοδο των οικοδομικών υλικών καθώς και από την απάλειψη λοιπών εξόδων, που σχετίζονται με την ανέγερση.

Με την απόφαση απεμπλοκής του από την κατασκευή, ο όμιλος μειώνει τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και κατ’ επέκταση δεν επιβαρύνεται με το σχετικό χρηματοδοτικό κόστος. Η δε πώληση των οικοπέδων φέρνει μπροστά ταμειακές ροές καθώς το σύνολο των 188 εκατ. ευρώ θα εισπραχθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Lamda, εντός του 2022.

Στη Lamda, μάλιστα, ισχυρίζονται ότι ως αποτέλεσμα -και- της παραπάνω απόφασης, πιθανόν να μην απαιτηθεί χρήση, κατά την πρώτη πενταετία, του συνόλου του κοινοπρακτικού δανεισμού, ύψους 1,16 δισ. ευρώ, που θα συναφθεί με Eurobank και Πειραιώς.

Μικτά έσοδα άνω των 270 εκατ. ευρώ εντός του 2022

Σύμφωνα με την παρουσίαση της επενδυτικής ημερίδας του Ιουλίου, η Lamda εκτιμά ότι εντός του 2022 αναμένεται να έχει έσοδα της τάξης των 35 με 100 εκατ. ευρώ από προκαταβολές για τα διαμερίσματα του Marina Residential Tower, η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη της ίδιας χρονιάς.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η Lamda ανέφερε ότι διαθέτει προκρατήσεις για το 77% της πωλούμενης επιφάνειας του Πύργου και τα μελλοντικά δυνητικά έσοδα ανέρχονται σε 348 εκατ. ευρώ (σ.σ. 11.800 ευρώ ανά τ.μ.). Μένουν αδιάθετοι οι 7 τελευταίοι όροφοι, που συμπεριλαμβάνουν και τα δύο ρετιρέ οροφοδιαμερίσματα.

Λογικά, τα μικτά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ (σ.σ. η διοίκηση έχει δώσει guidance για μικτά έσοδα 400 με 500 εκατ. ευρώ). Μέσα στην επόμενη χρονιά θα εισπράξει προκαταβολές της τάξης του 10% με 20% για μέρος ή/και το σύνολο των διαμερισμάτων, για τα οποία έχει προκρατήσεις. Εξού και το μεγάλο εύρος στην εκτίμηση για μικτά έσοδα 35 με 100 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Ελληνικό ΑΕ αναμένεται να εισπράξει εντός του 2022 έως 48 εκατ. ευρώ από τη ΤΕΜΕΣ, καθώς και την πρώτη δόση (σ.σ. περίπου 6 εκατ. ευρώ) από τη Φουρλής. Δεν είναι σαφές αν θα εγγραφούν μέσα στη χρονιά ή το 2023 έσοδα από την πώληση ακινήτων σε Eurobank, στην κοινοπραξία Brook Lane-Lamda, που θα αναπτύξει τον Πύργο Μικτής Χρήσης και στο SPV της Lamda, που θα αναπτύξει τον MRT.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v