Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Αντίστροφη μέτρηση για δεύτερη τιτλοποίηση δανείων

Μέσα στο β' τρίμηνο ξεκινά το Frontier II, με δάνεια μόλις 900 εκατ. ευρώ. Τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Και δάνεια εισηγμένης στην περίμετρο. Το επόμενο διάστημα βγαίνει προς πώληση και μικρό χαρτοφυλάκιο με ανακτηθέντα ακίνητα.

Εθνική Τράπεζα: Αντίστροφη μέτρηση για δεύτερη τιτλοποίηση δανείων

Ανεπηρέαστος από τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης, την οποία προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εξελίσσεται ο σχεδιασμός της Εθνικής για οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της.

Η Εθνική έχει ήδη ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ενός μικρού χαρτοφυλακίου με απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις σε καθυστέρηση (project Pronto), ενώ μέσα στο τρέχον δεύτερο τρίμηνο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δεύτερη τιτλοποίηση (Frontier II) καθώς και για την πώληση χαρτοφυλακίου με ανακτηθέντα ακίνητα.

Η τιτλοποίηση Frontier II αφορά σε δάνεια λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 900 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Πρόκειται για εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων καθώς και στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια της Εθνικής στην Audiovisual, μετά τον άκαρπο διαγωνισμό πώλησής τους.

Το χαρτοφυλάκιο ταξινομήθηκε στα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η Εθνική πήρε τη ζημιά, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από την τιτλοποίησή του. Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος λειτουργεί η Morgan Stanley. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2022.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η πώληση μικρού χαρτοφυλακίου με ανακτηθέντα ακίνητα, αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα που απέκτησε η τράπεζα μέσω πλειστηριασμών, οι φάκελοι των οποίων έχουν τακτοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση τακτοποίησης. Θα περιλαμβάνει κυρίως κατοικίες (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) σε όλη τη χώρα και δευτερευόντως επαγγελματικά ακίνητα.

Στις 31 Δεκεμβρίου, η Εθνική διέθετε απόθεμα (stock) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) 2,1 δισ. ευρώ, με συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις 77,5%. Τα καθαρά (μετά την αφαίρεση προβλέψεων) NPEs, δηλαδή, έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα των 500 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα απέχει μόλις 1 δισ. ευρώ από την αντιστοίχιση του NPE ratio με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Πέραν των υψηλών προβλέψεων, απόρροια και των υπερκερδών από ανταλλαγές ομολόγων με την Ελληνική Δημοκρατία, η Εθνική διαθέτει καλή ποιότητα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς περίπου 800 εκατ. ευρώ από το απόθεμα των 2,1 δισ. ευρώ (σ.σ. το 40%) είναι ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά (σ.σ. καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών).

Φέτος, το NPE ratio προβλέπεται να πέσει σε περίπου 6% (1,8 δισ. ευρώ στον όμιλο και 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα). Η εξυγίανση του ισολογισμού συνοδεύεται από ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2021 ανήλθε σε 17,5%. Αν συνυπολογιστεί η θετική επίδραση από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και της συμφωνίας με την EVO Payments, αυξάνεται στο 19%. O Fully Loaded CET 1 ανήλθε στο 14,9%. Η δε εξυγίανση του ισολογισμού επιτρέπει τη μείωση του Cost of Risk κάτω από 60 μ.β. Βέβαια, υπάρχει, όπως σε όλες τις εγχώριες τράπεζες, το θέμα της ποιότητας των κεφαλαίων, λόγω της υψηλής συμμετοχή του DTC.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v