Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπλέ Κέδρος: Στα 12,52 εκατ. τα EBITDA στο εννεάμηνο

Η εισηγμένη εμφανίζει έσοδα από μισθώματα ύψους 4,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, από 3,05 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μπλέ Κέδρος: Στα 12,52 εκατ. τα EBITDA στο εννεάμηνο

H ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ AEEAΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ανακοινώνει ότι:

1) Τα έσοδα από μισθώματα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής:

2) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 30.09.2022 ανερχόταν σε € 43.200.000. Κατά το γ’ τρίμηνο 2022 η εταιρεία προέβη σε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της ύψους € 3.559.680.

Επίσης κατά το υπό εξέταση διάστημα προέβη σε λήψη πίστωσης σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό από την Τράπεζα Optima Bank AE ύψους πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5 εκ.). Η Εταιρεία εντός του ίδιου τριμήνου, προέβη στην εξόφληση του δανείου αυτού και στο κλείσιμο του εν λόγω λογαριασμού. Το υπόλοιπο του δανείου είναι μηδέν (€ 0).

Τέλος, ο συνολικός δανεισμός της κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε € 2.117.500.

3) Κατά το γ’ τρίμηνο 2022 η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση των εξής ακινήτων:

- βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 7.280 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 26, με τίμημα € 2.600.000. Η εμπορική του αξία εκτιμήθηκε στα € 3.365.000.

- ξενοδοχειακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 5.801 τ.μ. σε παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 20.673 τ.μ. στον Οικισμό Αραχωβίτικα του Δ. Πατρών του Νομού Αχαΐας, με τίμημα € 1.800.000. Η εμπορική του αξία εκτιμήθηκε στα € 4.726.000.

4) Κατά τα λοιπά η Εταιρεία υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Δελτίο

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v