Μυλωνάς (ΕΤΕ): Γιατί δεν διανέμει μέρισμα χρήσης 2022

Οι έμμεσες, αλλά σαφείς, αναφορές του CEO της τράπεζας, Παύλου Μυλωνά, στην εν εξελίξει γενική συνέλευση. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στις 31/12/2022, η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου τρίμηνο με τρίμηνο και το stop. Πρόγραμμα buyback και διανομή δωρεάν μετοχών σε στελέχη.

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Γιατί δεν διανέμει μέρισμα χρήσης 2022

Τη διάθεση 30 εκατ. ευρώ για αγορά ιδίων μετοχών, οι οποίες θα μπορούν να διατεθούν σε στελέχη της τράπεζας, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης, καλούνται να αποφασίσουν στην εν εξελίξει τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της Εθνικής.

Κατά την ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς επισήμανε ότι η άνοδος των επιτοκίων δεν φαίνεται να επηρεάζει την πορεία της εγχώριας οικονομίας και κατ’ επέκταση τις τραπεζικές εργασίες. Τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά, οι εξαγωγές αυξάνονται, η ανεργία υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της ΕΤΕ.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση της τράπεζας δεν βλέπει κινδύνους νέας ροής μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Στον αντίποδα, παραμένουν καλές οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των εν Ελλάδι εργασιών της.

Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, ο κ. Μυλωνάς άφησε να εννοηθεί ότι η Εθνική θα μπορούσε να διανείμει μέρισμα, με βάση τα κέρδη της απελθούσας χρήσης, λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής της επάρκειας (CET1 15,7%, δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,8%), της πλεονάζουσας ρευστότητας κατά την 31η Δεκεμβρίου και της συνεχόμενης δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες καταστάσεις ως και την 31η Μαρτίου 2023.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, ο δρόμος για τη διανομή μερίσματος τρέχουσας χρήσης είναι ανοικτός, εφόσον βέβαια δοθεί η έγκριση από πλευράς επόπτη. «Δημιουργούμε σταθερά, τρίμηνο με τρίμηνο, πρόσθετα -εποπτικά- κεφάλαια», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, συμπληρώνοντας σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι δεν είναι στο χέρι μόνο της τράπεζας η διανομή μερίσματος. Πρέπει να το εγκρίνει και ο επόπτης.

Στο ίδιο μοτίβο της ετοιμότητας, δηλαδή, της Εθνικής να διανείμει μέρισμα ήδη από τα κέρδη χρήσης 2022, ο πρόεδρός της Γκίκας Χαρδούβελης σημείωσε ότι η Εθνική διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα σε εκείνα τα πεδία που αποδείχθηκαν ευάλωτες αμερικανικές και ελβετικές τράπεζες. Διαθέτει δηλαδή ευρεία καταθετική βάση, πλεονάζουσα ρευστότητα, χαμηλό ποσοστό επενδυτικού χαρτοφυλακίου επί του ενεργητικού και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν ως το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια, με προτεινόμενο εύρος τιμών μεταξύ 1 έως 15 ευρώ. Τo συνολικό κόστος του δεν θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω ζητείται από τους μετόχους να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. να καθορίσει, κατά την κρίση του, οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, για την υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, υπό την αίρεση λήψης εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και το ΤΧΣ.

Oι μετοχές που θα αποκτηθούν από την τράπεζα, στο πλαίσιο της επαναγοράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το προτεινόμενο πρόγραμμα επιβράβευσης στελεχών, μέσω δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών. Mε βάση την εισήγηση, μπορεί να διατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης (stock award) ως και το σύνολο των ιδίων μετοχών (σ.σ. ως το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου). Τo πρόγραμμα αφορά σε εκτελεστικά μέλη ΔΣ, ανώτατα στελέχη και προσωπικό.

Τέλος, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την προτεινόμενη αναδιάρθρωση της πολιτικής αποδοχών, με την οποία επέρχονται αλλαγές, συνεπεία της αλλαγής του νόμου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( ΤΧΣ) και της επιτυχούς ολοκλήρωσης του πλάνου αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας. Επιπρόσθετα, διενεργούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να συμπεριλάβουν το πρόγραμμα επιβράβευσης στελεχών με διανομή δωρεάν μετοχών (stock award).

Η ανακοίνωση της τράπεζας για τη Γενική Συνέλευση 

Η Εθνική Τράπεζα συγκεντρώνει τις δυνάμεις της στην ανάπτυξη του ομίλου της, με επιχειρηματικές συνεργασίες σε τομείς αιχμής και τη διεύρυνση του πελατολογίου της με την προσφορά νέων και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Σύμφωνα με όσα τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων, στόχος είναι να γίνει η Εθνική Τράπεζα «πλατφόρμα συνεργασιών», αξιοποιώντας τις διεθνείς τάσεις και την τεχνολογία, με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη και να διευρύνει ακόμη περισσότερο το πελατολόγιο της.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν οι χρηματοπιστωτικές καταστάσεις της τράπεζας για το 2022 και η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, μία απόφαση που ωστόσο τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Στην ομιλία του, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης υπογράμμισε τη μεγάλη εξέλιξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη και ανταγωνιστική τράπεζα, όπως τόνισε, και αναφέρθηκε στην θετική πορεία που ακολουθεί σταθερά πλέον η ελληνική οικονομία.

Στο σημερινό αντίξοο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ο κ. Χαρδούβελης, η ελληνική οικονομία εκπλήσσει θετικά. Το ίδιο και οι τράπεζές της, οι οποίες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, υπό μία βασική προϋπόθεση: Να μην υπάρξει εφησυχασμός, να συνεχιστεί η προσπάθεια από όλους και η οικονομία να ανταμείβει σωστά όλους όσοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Δηλαδή τους μετόχους, τους πελάτες, και τους εργαζόμενους.

Σήμερα που η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕ, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και αλλάζει σελίδα. Διαθέτει υψηλή ρευστότητα με ευρεία και σταθερή καταθετική βάση, που υπερβαίνει κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο. Είμαι υπερήφανος, τόνισε στο τέλος, για την προσαρμογή της Εθνικής μας Τράπεζας στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Για το γεγονός ότι η τράπεζα μας γίνεται ολοένα πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική, παραμένοντας όμως Ανθρώπινη, Αξιόπιστη, Αποτελεσματική και Αναπτυξιακή. Αξίες που την καθοδηγούν από το 1841.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, αναφέρθηκε κυρίως στα επιτεύγματα της τράπεζας και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δημιουργούν οι επιτυχίες της. Πρώτον, ότι έχει καταφέρει την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια, ο δείκτης των οποίων έχει περιοριστεί στο 5%.

Δεύτερον, ότι διαθέτει μία ευρεία και σταθερή καταθετική βάση, που της παρέχει τη σιγουριά της πλεονάζουσας ρευστότητας, γεγονός που σε μία περίοδο νομισματικής σύσφιξης, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Τρίτον, ότι έχει διαμορφώσει μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να φθάνει στο 16,5%.

Επίσης, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι το 2022 βελτιώθηκε ουσιαστικά και σε επαναλαμβανόμενη βάση η οργανική κερδοφορία της τράπεζας. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη ξεπέρασαν τα € 500 εκατ. ευρώ το 2022 και τα € 200 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα οποία μεταφράζονται αντίστοιχα σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 9,5% και περίπου 15%.

Την ίδια χρονιά, η Εθνική αύξησε το χαρτοφυλάκιο των δανείων της προς τους εταιρικούς πελάτες κατά 2,5 δισεκ. ευρώ ή 10% ως ποσοστό και πέτυχε σημαντικό μερίδιο αγοράς, ύψους 29%, στις εκταμιεύσεις δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας, ειδικότερα, η τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, με χαρτοφυλάκιο στις ΑΠΕ ύψους 1,6 δισεκ. Ευρώ.

Η Εθνική αναβάθμισε εντυπωσιακά τις ψηφιακές υπηρεσίες της για μικρούς και μεγάλους πελάτες, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική βρίσκεται σήμερα στο top 10% των τραπεζών παγκοσμίως, από πλευράς αναβάθμισης ψηφιακών υπηρεσιών και μεριδίου αγοράς, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες. Η ΕΤΕ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, με 2,8 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες αυτή τη στιγμή.

Μεγάλη έμφαση δίνει επίσης στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναν πολύ ευρύ τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αποτελεί για την Εθνική βασική προτεραιότητα.

Το 2022 επιπλέον η Τράπεζα προχώρησε σε σημαντικές ακόμη επιχειρηματικές συνεργασίες, με εταιρίες τεχνολογίας και συστημάτων αυτόματων πληρωμών όπως συγκεκριμένα με την Epsilonet και την EVO Payments, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της.

Ολα αυτά, όπως τόνισε προς τους μετόχους ο κ. Μυλωνάς, εντάσσονται και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Εθνικής για την ανάδειξη και τη διατήρηση της σε «Τράπεζα Πρώτης Επιλογής» για τους πελάτες της και όλους τους Ελληνες. Για τις σημαντικές αποφάσεις τους, αλλά και για τις καθημερινές τους ανάγκες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v