Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Πώληση 592.000 ιδίων μετοχών για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των Attica Stores

Οι 592.000 ίδιες μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4750% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι ίδιες μετοχές πωλήθηκαν σε μετόχους της εταιρείας ΚΤ Golden Retail Venture Ltd.

Ideal: Πώληση 592.000 ιδίων μετοχών για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των Attica Stores

Η IDEAL HOLDINGS A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στις 20.07.2023 και του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την 05.09.2023 στην πώληση 592.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4750% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή 4,15 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.456.800,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω μετοχές πωλήθηκαν σε απώτερους μετόχους της εταιρείας ΚΤ Golden Retail Venture Ltd (Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.), στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εξαγοράς του 100% των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

Η συναλλαγή εκτελέστηκε εκτός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (OTC) μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Σημειώνεται, ότι οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης 3,2229 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία κατέχει συνολικά 12.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0299% του συνόλου των μετοχών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v