Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 190 εκατ. ευρώ το Q1

Οι πωλήσεις υποχώρησαν σε αξία στα 2,98 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 190 εκατ. ευρώ το Q1

Εσοδα 2,979 δισ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο όμιλος της Motor Oil σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Το αντίστοιχο διάστημα του 2023 είχαν διαμορφωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υποχώρησαν στα 190,7 εκατ. ευρώ έναντι 237,3 εκατ. ευρώ.

Από 2 Ιανουαρίου 2024 έως 1 Μαρτίου 2024 η Εταιρεία προέβη σε αγορά 177.504 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4.477.471, με μέση τιμή κτήσης € 25,225 ανά μετοχή. Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που ενεκρίθη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Οκτωβρίου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, στις 31 Μαρτίου 2024 η Εταιρεία κατείχε 2.667.418 ίδιες μετοχές με ονομαστική αξία € 0,75 η κάθε μία. Οι εν λόγω 2.667.418 ίδιες μετοχές αντιστοιχούν στο 2,41 % του μετοχικού κεφαλαίου.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v