Επαναδιαπραγμάτευση του δανεισμού από Επίλεκτο

Στη μετατροπή του δανεισμού της κατά το ποσό των 12 εκατ. σε μακροπρόθεσμο από βραχυπρόθεσμο, πάντα σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες Εθική και Alpha προχώρησε η Επίλεκτος. Εκταμίευση 13 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης.

Επαναδιαπραγμάτευση του δανεισμού από Επίλεκτο
Στη μετατροπή του δανεισμού της κατά το ποσό των 12 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο από βραχυπρόθεσμο, πάντα σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες Εθική και Alpha προχώρησε η Επίλεκτος στις 16/3.

Παράλληλα, προχώρησε σε εκταμίευση ποσού 13.000.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, παρέχοντας στα πιστωτικά ιδρύματα ισόποσες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v