Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2012.

Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ
Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2012.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.582.720 ευρώ από το λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιον», με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών κατά 0,35 ευρώ, δηλαδή από 0,33 ευρώ σε 0,68 ευρώ, και συγχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους 0,07 ευρώ ανά μετοχή που θα λάβει χώρα μετά την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση όλων των κατά νόμο διαδικασιών.

Η Γ.Σ. παρείχε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται, ενώ ενέκρινε και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v