Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλ. Κρήτης: Από 12/12 η επιστροφή κεφαλαίου 0,07€

Από τις 12/12/2012, μέσω της τράπεζας Eurobank Ergasias, θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης στις 24/10/2012.

Πλ. Κρήτης: Από 12/12 η επιστροφή κεφαλαίου 0,07€
Από τις 12/12/2012, μέσω της τράπεζας Eurobank Ergasias, θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης στις 24/10/2012.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ στις 7/12/2012 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε στις 24/10/2012 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 9.582.720 ευρώ με κεφαλαιοποίηση με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,68 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 18.617.856 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,68 ευρώ.

Επιπλέον, η Γ.Σ. αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του 1.916.544 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,68 ευρώ σε 0,61 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 16.701.312 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v