Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολες οι αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης

Διευρύνεται σε 90 (από 83) ο αριθμός των εταιριών που συγκροτούν την κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιαοποίησης της Σοφοκλέους, μετά την εξαμηνιαία αναθέωρηση των κατηγοριών που αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ και θα ισχύσει από την Τρίτη 10 Απριλίου 2007. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές.

Ολες οι αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης
Διευρύνεται σε 90 (από 83) ο αριθμός των εταιριών που συγκροτούν την κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιαοποίησης της Σοφοκλέους, μετά την εξαμηνιαία αναθέωρηση των κατηγοριών που αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ και θα ισχύσει από την Τρίτη 10 Απριλίου 2007.

Παράλληλα μειώνονται σε 172 (από 176) οι εταιρίες της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, όπως και των Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (από 19 σε 16). Αμετάβλητες παραμένουν οι κατηγορίες ”Επιτήρηση” (19) και ”Αναστολή” (19).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις διάφορες Κατηγορίες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χ.Α. κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση.

Σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκονται σε κανονική διαπραγμάτευση 297 εταιρίες και 16 εταιρίες είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης, ήτοο σύνολο 313.

Αναλυτικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μετοχές των κάτωθι 11 εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης:

1. ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)

2. ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΟ)

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)

4. ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤEΡΤΖΕΝΤ (ΚΟ)

5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ)

6. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)

7. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)

8. KLEEMAN HELLAS (KO)

9. REDS (ΚΟ)

10. SCIENS (ΚΟ)

11. SPRIDER STORES (ΚΟ)

Σημειώνεται ότι οι μετοχές των εταιριών VETERIN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και LAVIPHARM, δεν εντάσσονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης λόγω συμμετοχής τους στον Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας.

---Παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των κάτωθι 6 εταιριών, κατά την αναθεώρηση της ένταξης κινητών αξιών, δεν πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210, αλλά παραμένουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, αφού ο κανονισμός προβλέπει ότι η μεταφορά από τη κατηγορία αυτή στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης γίνεται εφόσον δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

1. ΔΕΛΤΑ PROJECT(ΚΟ)-Συμμετοχή στο Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)- Διασπορά <20% και ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΠΟ)-Διασπορά <20% & Μέση Κεφαλαιοποίηση <100 εκατ. ευρώ

3. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚΟ)- Μέση Κεφαλαιοποίηση <100 εκατ. ευρώ

4. ΛΑΜΨΑ (KΟ)- Διασπορά < 20%

5. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)- Εμπορευσιμότητα <10%

6. NOTOS COM (ΚΟ)- Διασπορά < 20%

2. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μετοχές των κάτωθι 2 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης διότι δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210 του Κανονισμού σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

1. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ(ΚΟ) - Κεφαλαιοποίηση <100 εκατ. ευρώ

2. ALTEC (ΚΟ) - Συμμετοχή στο Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

---Μεταφορά στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών ΧαρακτηριστικώνΟι μετοχές των κάτωθι 9 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

1. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)- Εμπορευσιμότητα >5%

2. ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) - Αύξηση εμπορευσιμότητας > 50% με προηγ. εξάμηνο και ΑΝΕΚ (ΠΟ `96)- Αύξηση εμπορευσιμότητας > 50% με προηγ. εξάμηνο

3. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)- Εμπορευσιμότητα >5%

4. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ)- Εμπορευσιμότητα >5%

5. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) - Κύκλος εργασιών > 3εκατ. ευρώ και ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) - Κύκλος εργασιών > 3εκατ. ευρώ

6. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING (ΠΑ)- Αύξηση εμπορευσιμότητας > 50% με προηγ. εξάμηνο

7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) - Εμπορευσιμότητα >5%

8. EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ)- Αύξηση εμπορευσιμότητας >50% με προηγ. εξάμηνο

9. REGENCY ENTERTAINMENT (KO)- Διασπορά >10%

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μετοχές των κάτωθι 2 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

1. ΕΛΑΪΣ - UNILEVER(ΚΟ)- Διασπορά <10%

2. MARFIN FINANCIAL GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)- Διασπορά <10%

Ως συνέπεια της ανωτέρω μεταφοράς της εταιρίας ”MARFIN FINANCIAL GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (ΜΡΦΚΟ), από αύριο 4 Απριλίου 2007, διακόπτεται η διαπραγμάτευση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής (μη εισαγωγή νέων σειρών) και αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των σειρών των μηνών Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2007 καθώς και του Μαρτίου 2008. Η σειρά του Ιουνίου 2007 συνεχίζει να διαπραγματεύεται μέχρι τη λήξη της.

--- Μεταφορά στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των κάτωθι 2 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

1. ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (ΚΟ)- Εμπορευσιμότητα <5%

2. ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) -Spread >6%

Όλες οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Απριλίου 2007.

-------------------------

Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 7.700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ”ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ”, αφού διαπίστωσε την επάρκεια της διασποράς των μετοχών της. Από τον συνολικό αριθμό μετοχών προς εισαγωγή: α) οι 1.525.000 μετοχές διατέθηκαν στην πρόσφατη Δημόσια Εγγραφή 27/03/07-29/03/2007 σε τιμή διάθεσης μετοχής 7,20 ευρώ, β) οι 75.000 μετοχές διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση έως τις 23/03/2007, εκ των οποίων 52.795 μετοχές διατέθηκαν στο προσωπικό της εταιρίας και 22.205 μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής 7,20 ευρώ.

* των 59.740.441 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας ”ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ”, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 17 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, για κάθε 10 παλαιές κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές σε τιμή διάθεσης ευρώ 1,05. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση, ορίζεται η 5η Απριλίου 2006.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από την 16/04/2007 έως και την 16/05/2007, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 16/04/2007 έως και την 10/05/2007.

* α) την εισαγωγή των 260.400 νέων κοινών και των 37.500 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΑΛΥΣΙΔΑ”, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή και προνομιούχο ονομαστική μετοχή, αντίστοιχα για κάθε 10 παλαιές κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, αντίστοιχα, οι οποίες τίθενται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης και β) την εισαγωγή των 2.864.400 νέων κοινών και των 412.500 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της ίδιας εταιρίας, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισάριθμων κοινών και προνομιούχων ανωνύμων μετοχών, οι οποίες τίθενται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Επίσης, το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε:

* για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΑΛΥΣΙΔΑ” από 1,47 ευρώ σε 1,53 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης των ανωτέρω εταιρικών πράξεων ορίζεται η 4η Απριλίου 2007. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από την 19/04/06.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης ”ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης τη Μεγάλη Πέμπτη 5/4/2007.

* Την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών εισηγμένης εταιρίας ”ΕΤΕΜ Α.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, για ένα (1) έτος ήτοι μέχρι 9/4/2008.

* Την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ ”Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή για τη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ επί της μετοχής της ” Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.” της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v