Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διπλάσιες τιμές στις τράπεζες βλέπει η Euroxx

Από 124% ως 216% το περιθώριο ανόδου για τις τραπεζικές μετοχές με βάση τις τιμές-στόχους που θέτει η χρηματιστηριακή. Ενθαρρυντικές οι τάσεις στα αποτελέσματα β' τριμήνου, υπογραμμίζει. Ανακάμπτουν τα βασικά έσοδα.

Διπλάσιες τιμές στις τράπεζες βλέπει η Euroxx

Διατηρεί τις υψηλές τιμές-στόχους για τις τραπεζικές μετοχές η Euroxx, σε έκθεσή της στην οποία σχολιάζει τα αποτελέσματα β' τριμήνου.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση overweight και για τις τέσσερις μετοχές των συστημικών τραπεζών, δίνοντας τιμή-στόχο στα 4 ευρώ για την Alpha Bank (περιθώριο ανόδου 124%), στο 1,7 ευρώ για τη Eurobank (216%), στο 0,5 ευρώ για την Εθνική (151%) και στο 0,46 ευρώ για την Πειραιώς (214%).

Όπως επισημαίνει η Euroxx, τα αποτελέσματα β' τριμήνου σηματοδοτήθηκαν από τις αυξημένες προβλέψεις για όλες τις τράπεζες πλην Πειραιώς, αντανακλώντας συγκεκριμένη εταιρική χρεοκοπία.

Στα θετικά, η αύξηση των προβλέψεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ισχυρή παραγωγή κερδών από συναλλαγές, καθώς συμπεριλάμβαναν και τα κέρδη από την πώληση μετοχών της Visa Europe και ομολόγων του EFSF.

Είναι ενθαρρυντικό ότι τα βασικά έσοδα παραμένουν σε σταθερό μονοπάτι ανάκαμψης, λόγω και της συνεχιζόμενης επανατιμολόγησης των προθεσμιακών καταθέσεων, του χαμηλότερου ELA και της μείωσης της έκθεσης σε ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ.

Ολες οι τράπεζες έχουν μειώσει την έκθεσή τους στον ELA, έχουν αυξήσει τις διατραπεζικές συναλλαγές και εμφανίζουν αύξηση καταθέσεων, σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Τέλος, οι τάσεις όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού είναι ενθαρρυντικές για το σύνολο των τραπεζών, με τον δείκτη CET1 να παραμένει στο 13,5-21,6%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v