ΧΑ: «Non stop» οι εκροές από ξένους (και) τον Οκτώβριο

Οι αλλοδαποί επενδυτές εμφάνισαν εκροές ύψους 37,2 εκατ. τον Οκτώβριο και 52,9 εκατ. τον Σεπτέμβριο στο Χρηματιστήριο. Αυξήθηκε ο αριθμός των ενεργών μερίδων τον προηγούμενο μήνα. Στο 83,4% του συνόλου τα χαρτοφυλάκια με αξία έως 3.000 ευρώ.

ΧΑ: «Non stop» οι εκροές από ξένους (και) τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε τρίτος συνεχόμενος πτωτικός μήνας, με μηνιαίες απώλειες 7,45% για τον Γενικό Δείκτη και απώλειες 5,77% για τον κλαδικό δείκτη των τραπεζών. Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 20,22% και ο τραπεζικός δείκτης απώλειες 37,89%. 

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην ελληνική αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές. Οι αλλοδαποί στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €37,28 εκατ. (στα €52,97 εκατ. οι εκροές των αλλοδαπών τον Σεπτέμβριο και στα €14,32 εκατ. τον Αύγουστο). Αντίθετα οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €37,23 εκατ. (οι εισροές από τους Έλληνες στα €52,96 εκατ. τον Σεπτέμβριο και στα €14,33 εκατ. τον Αύγουστο).

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,83 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €39,25 δισ., σημειώθηκε μείωση 6,2%.

Στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μηνιαίες απώλειες 7,45%. Η διαφορά του ποσοστού των απωλειών μεταξύ ΓΔ και συνολικής κεφαλαιοποίησης, εξηγείται από την "αμυντικότερη" συμπεριφορά των τραπεζικών, δεικτοβαρών, μετοχών, που ανέκαμψαν προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Η συμμετοχή των Ξένων στη συνολική κεφαλαιοποίηση της εγχώριας Αγοράς, στο τέλος Οκτωβρίου, ανήλθε σε 65,5%, έναντι 65,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας οριακή μείωση. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (972,11 εκατ. ευρώ, ή 2,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών ανήλθε σε 63,8%, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Οι Έλληνες Επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι 36,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου και 36% στο τέλος Αυγούστου.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Οκτωβρίου 2018 έφτασε τα €1.089,11 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.018,05 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €912,51 εκατ., καταγράφηκε άνοδος 19,4%.

Οι Ξένοι Επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 59,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Οκτώβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 55% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 15,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν το 18,5% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για τον Οκτώβριο ανήλθε στις 16.525, έναντι 15.473 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών Μερίδων ήταν 14.351).

Τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 621 νέες Μερίδες Επενδυτών, έναντι 599 νέων Μερίδων τον προηγούμενο μήνα.

Από τις 621 νέες Μερίδες, οι 461 αφορούσαν Έλληνες Επενδυτές (454 Φυσικά Πρόσωπα και 7 Νομικά Πρόσωπα) και οι 160 αφορούσαν Ξένους Επενδυτές (19 Φυσικά Πρόσωπα και 141 Νομικά Πρόσωπα). Ο ημερήσιος Μ.Ο. ενεργών Μερίδων διαμορφώθηκε στις 718. Παράλληλα απενεργοποιήθηκαν 171 Μερίδες.

Το 71,58% των Μερίδων είχε 1 Χειριστή, το 19,62% 2 Χειριστές, το 5,59% 3 Χειριστές, ενώ το 3,21% των Μερίδων είχε περισσότερους από 3 Χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 50,77%. Από 2 - 5 μετοχές στο 39,13%. Από 6 - 10 μετοχές στο 7,19% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,91%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ έφθασαν στο 83,49% του συνόλου και τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,83% του συνόλου. Από την άλλη πλευρά, αυτά που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου, έφθασαν στο 0,42% του συνόλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα "μεγάλα" χαρτοφυλάκια (> 1 εκατ.) στο τέλος Αυγούστου ήταν στο 0,45% του συνόλου και στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 0,43% του συνόλου, ένδειξη ότι και οι μεγάλοι παίκτες δεν έμειναν αλώβητοι από την υποχώρηση του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v