Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες επενδυτικές επιλογές προσφέρει το Bancassurance

Τι εναλλακτικές δημιούργησαν οι τράπεζες για αποταμιευτικά-επενδυτικά προγράμματα, με ή χωρίς ρίσκο. Πώς λειτουργούν τα εγγυημένα κεφάλαια και τα unit linked προϊόντα. Παραδείγματα με ποσά και διάρκειες τοποθέτησης των διαθεσίμων.

Ποιες επενδυτικές επιλογές προσφέρει το Bancassurance

Δύο βασικές επιλογές έχει αυτή τη στιγμή το αποταμιευτικό-επενδυτικό κοινό της χώρας. Και οι δύο ακούνε στο όνομα bancassurance και μπορεί να είναι της κατηγορίας δημιουργίας κεφαλαίου (εγγυημένου) ή της κατηγορίας unit linked, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης.

Και οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες της χώρας συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρείες, λειτουργώντας ως κανάλι μόνο διάθεσης προϊόντων και όχι ως διαχειριστές και διαθέτουν τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα για συντηρητικούς επενδυτές ή για όσους θέλουν να αναλάβουν και ένα μικρό ρίσκο.

Αυτή τη στιγμή το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων που είναι επενδεδυμένα σε προϊόντα εγγυημένης αξίας και κεφαλαίου είναι της τάξεως των 7 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά μπορεί να είναι τοποθετημένα σε ακίνητα, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις και  χρηματοοικονομικά προϊόντα επιλογής κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους.

Ως γνωστόν, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συνεργάζεται με την ΝΝ για ασφαλίσεις ζωής και την ERGO για ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων, η Eurobank με τη Εurolife, η Εθνική με την Εθνική Ασφαλιστική και η Alpha με την Alpha Life και την ΑΧΑ για Προγράμματα Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων.

Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου και αξίας

Απευθύνονται καθαρά σε όσους δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα ευρώ και μάλιστα θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα λάβουν στη λήξη του προγράμματος.

Είναι προγράμματα που παρέχουν με συμβόλαιο εγγύηση του κεφαλαίου , αλλά και της αξίας εξαγοράς για κάθε χρόνο του προγράμματος. Ανά πάσα στιγμή, ο επενδυτής μπορεί να προβεί σε έκτακτη καταβολή για να βελτιστοποιήσει την απόδοση στη λήξη, ενώ μπορεί παράλληλα, να «ενισχύσει» το προϊόν και με επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις (π.χ. σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας το πρόγραμμα συνεχίζεται χωρίς τις καταβολές του πελάτη).

Κατά μέσο όρο το τεχνικό επιτόκιο των προϊόντων αυτών είναι της τάξεως του 2%, χωρίς επενδυτικό κίνδυνο και το κεφάλαιο στη λήξη είναι εγγυημένο, ανεξάρτητα από την κατάσταση των χρηματαγορών.

Η μίνιμουμ μηνιαία επένδυση κυμαίνεται από 30 ευρώ (με συνηθέστερη αποταμίευση τα 50 ευρώ το μήνα) και πραγματοποιείται με πάγια εντολή χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας. Η ελάχιστη διάρκεια είναι τα 10 χρόνια ή τα 15 χρόνια.

Για παράδειγμα:

1. Μηνιαία καταβολή 30 ευρώ, εγγυημένο κεφάλαιο 5.604 ευρώ σε 15 χρόνια

2. Μηνιαία καταβολή 50 ευρώ, εγγυημένο κεφάλαιο 9.340 ευρώ σε 15 χρόνια

3. Μηνιαία καταβολή 100 ευρώ, εγγυημένο κεφάλαιο 18.680 ευρώ σε 15 χρόνια

Τα προϊόντα τύπου unit linked

Αυτά τα προϊόντα προφανώς απευθύνονται σε πελάτες που επιθυμούν να αναλάβουν ρίσκο, με σκοπό τη δυνατότητα μεγαλύτερων αποδόσεων αλλά και που έχουν γνώση και εμπειρία για τα επενδυτικά προϊόντα. Επενδύουν σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ελληνικών και ξένων οίκων, με το πρώτο ρίσκο να αποτελεί η τιμή του μεριδίου της ημέρας εξαγοράς του.

Μέσω της επένδυσης σε αυτά τα προϊόντα, ο πελάτης αποκτά πρόσβαση στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς χρηματαγορές και διεκδικεί ελκυστικές αποδόσεις. Στατιστικά, οι αποδόσεις μέσω από unit linked προϊόντα αυτής της κατηγορίας, είναι 2- 3 φορές πάνω από την αντίστοιχη απόδοση του εγγυημένου επιτοκίου στα προϊόντα εγγυημένης αξίας και κεφαλαίου.

Τα προγράμματα τύπου unit linked δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές αποδόσεις.

Η παραγωγή προϊόντων unit linked αφορούσε το 2018 σε 256.804 συμβόλαια, με συνολικό ύψος ασφαλίστρων τα 314,3 εκατ ευρώ.

Όπως διευκρινίζουν τραπεζικοί παράγοντες στο Euro2day.gr, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι σε επενδύσεις μεγάλης διάρκειας, π.χ. 30 ετών, το επενδυτικό ρίσκο είναι μικρό, καθώς λαμβάνεται υπόψιν όλη η περίοδος της επένδυσης και ο πελάτης, λαμβάνει ό,τι έχει λαμβάνειν, σωρευτικά στη λήξη.

Δύο από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της χώρα, η Πειραιώς και η Eurobank διαθέτουν προγράμματα τύπου unit Linked τα οποία συνδέονται με Αμοιβαία Κεφάλαια Λουξεμβούργου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v