Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε ποια «μικρομεσαία χαρτιά» επενδύουν 40 Αμοιβαία

Σε ποιες εισηγμένες εταιρείες από τη μικρή και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση του ΧΑ έχουν επιλέξει να επενδύσουν σαράντα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια. Αναλυτικοί πίνακες με τα στοιχεία ανά μετοχή και ανά Α/Κ της 30ής Ιουνίου 2019.

Σε ποια «μικρομεσαία χαρτιά» επενδύουν 40 Αμοιβαία
  • Των Χρήστου Ζαρίφη – Στέφανου Κοτζαμάνη

Η αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται κατά την τελευταία διετία-τριετία σε τίτλους της μεσαίας και της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης του ΧΑ δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη στάση των εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ενέταξαν στα χαρτοφυλάκιά τους επιλεγμένες μετοχές των συγκεκριμένων κατηγοριών.

Μεταξύ των παραγόντων που φαίνεται να ώθησαν τους διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μια «φιλικότερη» στάση προς την «περιφέρεια» του ΧΑ, εκτιμάται πως συγκαταλέγονται:

• Η σαφής υπεραπόδοση της μικρής κεφαλαιοποίησης έναντι του Γενικού Δείκτη. Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας (βλέπε στοιχεία πρώτου παρατιθέμενου πίνακα), ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε υπερτριπλάσια απόδοση έναντι του Γενικού Δείκτη.

• Η έμφαση (συνδυάστηκε με υψηλές αποδόσεις) που έδωσε από το 2015 η 3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ σε υποσχόμενες εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης, πέρα από τα γνωστά «δυναμικά», ή «αναπτυξιακά», ή «μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης» Α/Κ (π.χ. της MetLife, της Alpha Trust, το Interamerican, το Δήλος), που δίνουν σημαντική βαρύτητα στη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών.

• Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφοροποίηση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Από την άλλη πλευρά, η είσοδος θεσμικών επενδυτών σε εταιρείες που συνήθως οι μέτοχοι μειοψηφίας ήταν «μικροεπενδυτές», αναβάθμισε το κύρος των μετοχών τους και πολλές φορές αναθέρμανε το ενδιαφέρον των διοικήσεών τους για τα χρηματιστηριακά δρώμενα και για το πώς αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ο δεύτερος παρατιθέμενος πίνακας εμφανίζει αθροιστικά τον αριθμό των μετοχών και το ποσοστό επί του συνόλου κάθε εταιρείας που κατέχουν σαράντα (μετοχικά εσωτερικού και μεικτά) αμοιβαία κεφάλαια. Πριν εξαχθούν, ωστόσο, ασφαλέστερα συμπεράσματα, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν:

α) Ο αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που συμμετέχει σε μια εταιρεία (είναι άλλο π.χ. να μετέχει μόνο ένα Α/Κ και άλλο να έχουν λάβει θέση τέσσερα). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Quest Holdings μετέχουν 26 Α/Κ, στην ΚΡΙ-ΚΡΙ 23, στην Autohellas 22, στο Πλαίσιο 19, σε ΕΥΑΘ, Πλαστικά Θράκης και Μοτοδυναμική από 16, στην Π. Πετρόπουλος 12, στην Ικτίνος Μάρμαρα 11, στην MLS 9, στην PROFILE 8.

β) Το αν υπάρχει ομιλική ή «συγγενική» σχέση μεταξύ εταιρείας και ΑΕΔΑΚ.

γ) Το αν στην ίδια εταιρεία μετέχουν και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια (π.χ. MLS, Ικτίνος Μάρμαρα, Π. Πετρόπουλος, PROFILE, Κυριακούλης).

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v