Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Από 3 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,01/μετοχή

Από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020.

Trastor: Από 3 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,01/μετοχή

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού €0,01 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2020 καθώς και προηγούμενων χρήσεων.

Από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v