Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Citigroup: Στο 0,80 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Eurobank

Η ανάλυση ευαισθησίας της Citigroup τοποθετεί την τιμή-στόχο στο «καλό» σενάριο στο 1,13 ευρώ ανά μετοχή ή 47% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα και στο «κακό» σενάριο, στο 0,57 ευρώ ή 26% χαμηλότερα.

Citigroup: Στο 0,80 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Eurobank

Η Eurobank επανέλαβε τον βασικό προσανατολισμό για προ προβλέψεων κέρδη το 2021 ύψους 875 εκατ. ευρώ (2020: 865 εκατ. ευρώ) και καθοδήγησε για κέρδη προ φόρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, με την όποια πιθανή πίεση στον πυρήνα των προ προβλέψεων κερδών να αντισταθμίζεται από το καλύτερο κόστος κινδύνου, επισημαίνει η Citigroup.

Η αύξηση της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης NPE το 2021 προβλέπεται στο 0,6 δισ. ευρώ (έναντι 0,9 δισ. ευρώ προηγουμένως), με το κόστος κινδύνου στο 1,1% - 1,2% (έναντι 1,3% προηγουμένως). Ωστόσο, το management εξέφρασε ιδιαίτερη προσοχή στις προοπτικές για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς θα αρθούν τα κρατικά μέτρα στήριξης.

Η Eurobank στοχεύει σε μονοψήφιο δείκτη NPE έως το τέλος του 2021, καθοδηγούμενη από τη συνεχιζόμενη πρόοδο στην τιτλοποίηση Mexico (αναλογία 1Q21 NPE pro-forma για το Μεξικό στο 7,4%). Στα κεφάλαια, η τράπεζα στοχεύει σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16% (1Q21: 15.5%) και σε όρους Βασιλείας III FL CET1 12,8% (1Q21: 11,9%). Για την τιτλοποίηση Mexico (περίμετρο 3,3 δισ. ευρώ), εξελίσσεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα με αναμενόμενη εφαρμογή του Ηρακλή II τις επόμενες εβδομάδες και δεσμευτικές προσφορές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.

Η Citi βλέπει ότι οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στις 0,58x / 0,53x 2021-22E σε όρους λογιστικής αξίας (P/B) και τις αξιολογεί με ουδέτερη/υψηλού κινδύνου και τιμή-στόχο στο 0,80 ευρώ, με αναμενόμενη απόδοση 3,9%. Η ανάλυση ευαισθησίας της Citigroup τοποθετεί την τιμή-στόχο στο «καλό» σενάριο στο 1,13 ευρώ ανά μετοχή ή 47% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα και στο «κακό» σενάριο, στο 0,57 ευρώ ή 26% χαμηλότερα.

Η βαθμολογία High Risk αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο κινδύνων εκτέλεσης που σχετίζονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τις στρατηγικές μείωσης των NPE, καθώς και μακροοικονομικές «ευπάθειες». Ορισμένοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την τιμή της μετοχής της Eurobank να επιτύχει την τιμή-στόχο:

  1. Καλύτερες ή χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, καθοδηγούμενες από περιθώρια, τάσεις όγκου, ικανότητα επιβολής τελών στους πελάτες.
  2. Υψηλότερες προβλέψεις λόγω επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς ή/και της κανονιστικής πίεσης.
  3. Μεγαλύτερος ή μικρότερος αντίκτυπος στην κεφαλαιακή θέση από την αποαναγνώριση των NPEs.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v