Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Goldman Sachs: Πόσο θα στοιχίσει στις ελληνικές τράπεζες μια αύξηση στο όριο αποθεματικών

Τι δείχνει ανάλυση για τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη από αύξηση 1% του ελάχιστου ορίου υποχρεωτικών αποθεματικών και διπλασιασμός σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Goldman Sachs: Πόσο θα στοιχίσει στις ελληνικές τράπεζες μια αύξηση στο όριο αποθεματικών

H Goldman Sachs συζητά και αυτή το ζήτημα μιας πιθανής αύξησης του κατώτατου υποχρεωτικού ορίου ελάχιστων αποθεματικών για τις τράπεζες στην Ευρώπη και την αύξηση του ελάχιστου ορίου υποχρεωτικών αποθεματικών (MRR), το οποίο σήμερα είναι περίπου 1% των καταθέσεων.

Η ανάλυση της Goldman Sachs δείχνει για τις επιπτώσεις των ελληνικών τραπεζών ότι μια αύξηση κατά 1% του ποσοστού MRR και διπλασιασμός σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα θα είχε ως αποτέλεσμα μείωση κατά 1,1% των καθαρών εσόδων από τόκους για το 2024, μια πτώση κατά 1,7% περίπου στα κέρδη προ φόρων και μια μείωση κατά 20 μ.β. περίπου στον δείκτη αποδοτικότητας RοTE.

  • Πιο συγκεκριμένα, εκτιμά ότι επί των κερδών προ φόρων η αρνητική επίπτωση θα ήταν 1,6% / 1,7% / 1,7% / 1,7% / 2,0% για τις Εθνική Τράπεζα / Αlpha Bank / Eurobank / Τράπεζα Πειραιώς, αντίστοιχα.

Κατά την εκτίμησή τους, η ελληνική ευαισθησία των τραπεζών στις μεταβολές του κατώτατου υποχρεωτικού ορίου ελάχιστων αποθεματικών θα πρέπει να είναι κάπως χαμηλότερη σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι επενδυτές έχουν επίσης αμφισβητήσει τις πρόσφατες κινήσεις των τιμών των ελληνικών τραπεζών, με αρνητική απόδοση -4% τον τελευταίο μήνα. Ο δυνητικός κίνδυνος των υψηλότερων απαιτήσεων κατώτατου υποχρεωτικού ορίου ελάχιστων αποθεματικών είναι ένας αντίξοος άνεμος για τα κέρδη, αλλά άλλοι παράγοντες έχουν επίσης συμβάλει στην απόδοση των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, όπως:

  1. Η κορύφωση της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ.
  2. Το κλίμα και ο αντίκτυπος που σχετίζονται με την καταιγίδα Daniel και τις σχετικές πλημμύρες στην Ελλάδα (με την αναστολή δανείων ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ που επηρεάστηκαν από αυτή τη φυσική καταστροφή για ένα έτος και αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του συνολικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στο 2023.
  3. Την ευρύτερη μεταβλητότητα της αγοράς.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις ελληνικές τράπεζες, με έναν από τους κύριους βραχυπρόθεσμους καταλύτες να είναι η αξιολόγηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο αξιολόγησης S&P στις 20 Οκτωβρίου και τον οίκο Fitch την 1η Δεκεμβρίου. Διατηρούμε τη συστάσεις αγοράς για την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Βank και την ουδέτερη σύστασή μας για την Eurobank, με τιμές-στόχους 8 ευρώ για την ΕΤΕ, 4,30 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και 2,05 ευρώ για την Alpha Βank, ενώ για τη Eurobank στο 1,85 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v