Τρίτη το πρώτο υπουργικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

«Χρυσάφι» η υπηρεσία e:Presence, που έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας-GRNET και δίνει τη δυνατότητα για τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας. Τιτάνια προσπάθεια αναβάθμισής της.

Τρίτη το πρώτο υπουργικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Μία από τις πολλές υπηρεσίες που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια η ΕΔΥΤΕ ΑΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας - GRNET) αξιοποιεί από την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό δημόσιο και θα υποστηρίξει την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Πρόκειται για την υπηρεσία e:Presence που αναπτύχθηκε από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις, που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Στελέχη της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες σε μια τιτάνια προσπάθεια, ώστε η υπηρεσία e:Presence να αναβαθμιστεί περαιτέρω και να δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν ταυτόχρονα 1.000 παράθυρα, καθένα εκ των οποίων να μπορεί να φιλοξενεί δεκάδες έως και 300 συμμετέχοντες.

Παράλληλα με την περαιτέρω αναβάθμιση της υπηρεσίας υπήρξαν και οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ετσι, μετά και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της Παρασκευής, το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence. Οπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων παρέχεται για πρώτη φορά ως μέσο συνεδρίασης, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και των φορέων του Δημοσίου.

Η πρόσβαση στις τηλεδιασκέψεις είναι ιδιαίτερα απλή. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται να τους αποδοθεί ο ρόλος του συντονιστή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι συντονιστές προσκαλούν άλλα μέλη να συμμετέχουν σε αυτές, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η υπηρεσία e:Presence για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα εξασφαλίζει μυστικότητα και εμπιστευτικότητα για τις συνεδριάσεις, πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών, ασφάλεια στην ηλεκτρονική διακίνηση φωνής, δεδομένων και εικόνας και ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας.

Η υπηρεσία e:Presence παρέχει υψηλή ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας, χαμηλό κόστος εξοπλισμού, και δυνατότητα υποστήριξης προϋπαρχόντων υποδομών τηλεδιάσκεψης στους φορείς. «Η υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου καθώς και η υψηλή διαδραστικότητα, εξασφαλίζουν για τους απομακρυσμένους χρήστες συμμετοχή με ίσους όρους με τους συμμετέχοντες που βρίσκονται φυσικά στον τόπο πραγματοποίησης της διάσκεψης».

Έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 57.500 τηλεδιασκέψεις συλλογικών οργάνων καθώς και άλλων σημαντικών συναντήσεων από πολλά ΑΕΙ και άλλους φορείς. Συνολικά περισσότεροι από 120 διαφορετικοί Φορείς και Ιδρύματα χρησιμοποιούν την υπηρεσία ενώ έχουν συμμετάσχει πάνω από 17.000 μοναδικοί χρήστες, είτε μέσω προσωπικού Η/Υ, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου/ταμπλέτας ή μέσω κάποιου τερματικού τηλεδιάσκεψης. Στο διάστημα 01/07/2019-31/12/2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.278 τηλεδιασκέψεις με 26.168 συμμετέχοντες, διάρκειας 9.210 ωρών.

Από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας για άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, στις 16 Μαρτίου, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 1.060 τηλεδιασκέψεις με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 στελεχών του δημοσίου.

Στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ αναφέρουν, στον απολογισμό των έργων που υλοποίησαν τα τελευταία χρόνια, πως το 2018 εξετάσθηκαν διάφορες επιλογές για την αναβάθμιση της υπηρεσίας e:Presence και προκρίθηκε ως καταλληλότερη αυτή της ZOOM (https://zoom.us). Η φάση της υλοποίησης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και μέσα στον Μάιο του 2019 ολοκληρώθηκε η φάση ελέγχου (beta έκδοση), σε συνεργασία με τους συντονιστές των Φορέων/Ιδρυμάτων. Όλες οι σχετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν στα μέσα Ιουλίου 2019, οπότε και βγήκε ζωντανά η νέα υπηρεσία.

Παράλληλα, «κρατήθηκε για μερικούς μήνες και η παλιά υπηρεσία, ώστε και να γίνει ομαλά η μετάβαση για τους υφιστάμενους χρήστες αλλά και για να υπάρξει χρόνος να δοκιμαστεί η νέα και να βγουν στην επιφάνεια τυχόν προβλήματα που δεν εντοπίστηκαν κατά τη φάση της υλοποίησης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση των βασικών δεδομένων των χρηστών μεταξύ των δύο υπηρεσιών και ενημερώσαμε για τη λήξη υποστήριξης της παλιάς υπηρεσίας (η οποία παρέμεινε όμως σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019). Από την 1η Οκτωβρίου 2019, το σύνολο των χρηστών χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη νέα υπηρεσία, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2020 η παλιά έκδοση της υπηρεσίας δεν είναι πλέον διαθέσιμη στους χρήστες».

Ποια είναι η ΕΔΥΤΕ ΑΕ

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς.

Ο φορέας αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, δικτυακών και νεφοϋπολογιστικών υποδομών δεδομένης και της υπερεικοσαετούς σχετικής εμπειρίας του. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτεί στο πλαίσιο κοινών δράσεων νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει.

Σε θεσμικό επίπεδο, κατέχει, μεταξύ άλλων, τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα.

H ΕΔΥΤΕ έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δράσεων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει σειρά υπηρεσιών, ορισμένες από τις οποίες συμμετέχουν στον πυρήνα της δικτυακής πύλης gov.gr που τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Τα έργα

Τα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια αφορούν στη δημιουργία σημαντικών υποδομών, τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ΕΔΥΤΕ και στην παροχή σημαντικών υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, κάποιες από τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και πλέον παρέχονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας είναι η δημιουργία πλατφόρμας διάθεσης εικονικών μηχανών (~okeanos) καθώς και πλατφόρμας υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων για την υποστήριξη πολύ απαιτητικών επιστημονικών εφαρμογών (HPC).

Επίσης, ολοκληρώθηκαν υπηρεσίες για τη διάθεση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), για την εκλογή και εξέλιξη των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας (ΑΠΕΛΛΑ), για την υποστήριξη ενιαίας ακαδημαϊκής ταυτότητας σε μορφή πλαστικής ή έξυπνης κάρτας (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ), για την υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ), για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος καθώς και για την δημιουργία δικτύου περιαγωγής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (EDUROAM). Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε και λειτουργεί σύστημα για άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας (ΔΙΑΥΛΟΣ) και σύστημα για διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας (e:Presence).

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v