Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιπλέον ρευστότητα από την ΕΚΤ, αμετάβλητα τα επιτόκια

Πρόσθετες δράσεις αναχρηματοδότησης για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκολύνσεις στις τράπεζες αλλά και επιπλέον αγορές ομολόγων, ύψους 120 δισ., ως τα τέλη του έτους, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Επιπλέον ρευστότητα από την ΕΚΤ, αμετάβλητα τα επιτόκια

Δεν ακολούθησε το παράδειγμα της FED και της BoΕ, μειώνοντας τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ωστόσο ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας στο ευρωσύστημα.

Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού, ανακοίνωσε:

1. Πρόσθετες δράσεις μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (LTRO), για να παρασχεθεί άμεση στήριξη του ευρωσυστήματος με ρευστότητα.

2. Στις δράσεις αναχρηματοδότησης TLTRO III θεσπίζονται πιο ευνοϊκοί όροι από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021.  

Αυτές οι δράσεις θα στηρίξουν τον τραπεζικό δανεισμό στις οντότητες που επηρεάζονται περισσότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, το επιτόκιο στο TLTRO III θα είναι 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο στις δράσεις αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος.

Επιπλέον, το ανώτατο ποσό που θα μπορούν να δανειστούν οι τράπεζες στις δράσεις TLTRO III αυξάνεται στο 50% του ύψους των δανείων που μπορούν να κατατεθούν ως εχέγγυο, όπως έχουν καταγραφεί ως τις 28 Φεβρουαρίου. 

3. Πρόσθετες αγορές ενεργητικού ύψους 120 δισ. ευρώ ως τα  τέλη του έτους, σε συνδυασμό με τις αγορές του υφιστάμενου προγράμματος APP. Οι αγορές ομολόγων αναμένεται να συνεχιστούν όσο χρειαστεί, για να ολοκληρωθούν λίγο πριν ξεκινήσουν οι αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.  

4. Η επανεπένδυση των εσόδων από τους τίτλους που ωριμάζουν θα συνεχιστεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο, μετά και την εκκίνηση των αυξήσεων επιτοκίων και για όσο χρειαστεί, ώστε να διασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και «φιλόξενη» νομισματική πολιτική. 

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Ευελιξία με τους κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι λόγω των λειτουργικών πιέσεων στις τράπεζες, στηρίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής να αναβάλει τα stress test του 2020 και διευρύνει την αναβολή για όλες τις τράπεζες που υπόκεινται σε stress test εντός του 2020. 

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης έκτακτα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες υπό την εποπτεία της θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την πραγματική οικονομία με πιστώσεις, εν μέσω εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Οπως αναφέρει, θα επιτρέψει στις τράπεζες να λειτουργούν προσωρινά κάτω από τα επίπεδα κεφαλαίων που προσδιορίζονται στην οδηγία για το Pillar 2, το μαξιλάρι διατήρησης κεφαλαίων (CCB) και τους δείκτες κάλυψης ρευστότητας (LCR).

Επίσης, θα επιτραπεί στις τράπεζες να χρησιμοποιούν εν μέρει κεφαλαιακά εργαλεία που δεν συνυπολογίζονται στα βασικά εποπτικά κεφάλαια (CET1), όπως για παράδειγμα εργαλεία του Tier I ή του Tier II, για να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις του Pillar II (P2R). 

«Ο κορωνοϊός δείχνει να αποτελεί ένα σημαντικό σοκ για τις οικονομίες μας. Οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες. Τα εποπτικά μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα στοχεύουν στο να στηρίξουν τις τράπεζες, ώστε να υπηρετήσουν τον ρόλο τους προς την οικονομία», δήλωσε ο επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ Andrea Enria.  

Τι σημαίνουν τα μέτρα κεφαλαιακής ευελιξίας

Τα παραπάνω μέτρα σημαίνουν ότι πρόσκαιρα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα ή/και να διαφοροποιηθεί το μείγμα των κεφαλαίων κοινών μετοχών και συμπληρωματικών κεφαλαίων στον υπολογισμό του.

Ειδικότερα, η οδηγία για το Pillar II ορίζει ότι οι συστημικές τράπεζες πρέπει να διατηρούν «μαξιλάρι» εποπτικών κεφαλαίων, σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα. Το buffer για τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες ανέρχεται στο 1,5%, ενώ για τις ελληνικές, λόγω του υψηλού αποθέματοςNPEs είναι ελαφρώς υψηλότερο. Η απόφαση της ΕΚΤ επιτρέπει να υποχωρήσει προσωρινά το παραπάνω κεφαλαιακό «μαξιλάρι».

Επιπρόσθετα, ο κεντρικός τραπεζίτης επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις πρόνοιες της νέας κοινοτικής οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ( CRD 5), η οποία προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιούν εν μέρει Additional Tier I, Tier II κεφάλαια, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας Pillar II.

Τέλος, το μεταβατικό απόθεμα ασφαλείας (Capital Conservation Buffer- CCB) ανέρχεται στο 2,5% για τις εγχώριες τράπεζες και συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του ελάχιστου δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας. Με την απόφαση της ΕΚΤ το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας μπορεί να υποχωρήσει, προσωρινά, κάτω του 2,5%. Το αντικυκλικό απόθεμα, όπως ορίζεται από την ΤτΕ είναι μηδενικό και επομένως δεν αναμένεται θετική επίδραση από αυτό το μέτωπο.

Λαγκάρντ: Μεγάλο σοκ ο κορωνοϊός

Η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί ένα μεγάλο σοκ στις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ίδια υπογράμμισε πως ακόμα και αν η πανδημία είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα.

Ως εκ τούτου, η κα Λαγκάρντ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις και οι φορείς άσκησης πολιτικής πρέπει να λάβουν άμεσα και στοχευμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως οι κυβερνήσεις πρέπει να περιορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του ιού και να λάβουν φιλόδοξα και συντονισμένα δημοσιονομικά μέτρα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η παρούσα πρόκληση είναι διαφορετικά από την παγκόσμια κρίση του 2008 και η απάντηση πρέπει να είναι πρωτίστως δημοσιονομική.

Υποστήριξε επίσης πως δεν είναι δουλειά της ΕΚΤ να μειώσει τα spreads στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν τα ιταλικά ομόλογα μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα OMT.

H κα Λαγκάρντ τόνισε πάντως πως η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας πως η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία της.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης, η κα Λαγκάρντ ανέφερε πως η κεντρική τράπεζα προβλέπει τώρα ότι το ΑΕΠ θα αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2020, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 1,1%. Το 2021 η ανάπτυξη θα ανεβάσει ταχύτητα στο 1,3% και το 2022 στο 1,4%.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό, στο 1,1% για το 2020, το 1,4% το 2021 και το 1,6% το 2022.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) κατά €120 δισ., η πρόεδρος της ΕΚΤ διευκρίνισε ότι δεν θα κατανεμηθεί ισόποσα σε μηνιαία βάση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v