Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η ΕΚΤ ζητά μόνιμη και άμεση μείωση χρέους στην ευρωζώνη

Γήρανση, αμυντικές δαπάνες και κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να διευρύνουν το μέσο έλλειμμα κατά περίπου ακόμη 3% του ΑΕΠ. «Πρέπει να αναληφθεί δράση σήμερα -ιδίως στις χώρες με υψηλό χρέος».

Η ΕΚΤ ζητά μόνιμη και άμεση μείωση χρέους στην ευρωζώνη

Τα μέλη της ευρωζώνης πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν άμεσα το χρέος τους, μπροστά στους τεράστιους μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τη γήρανση του πληθυσμού, τις αμυντικές δαπάνες και την κλιματική αλλαγή, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Αυτές οι εξελίξεις θα είναι αρκετά δύσκολες μεμονωμένα και οι χώρες θα τις αντιμετωπίσουν όλες ταυτόχρονα», ανέφερε σε άρθρο της. «Κατά συνέπεια, πρέπει να αναληφθεί δράση σήμερα -ιδίως στις χώρες με υψηλό χρέος», που παλεύουν με τα αυξημένα επιτόκια.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι δημοσιονομικές προσπάθειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων θα μπορούσαν να ανέλθουν σε τουλάχιστον 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. «Η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή είναι μεγάλη με βάση τα ιστορικά δεδομένα, αλλά όχι χωρίς προηγούμενο», ανέφερε.

Η ΕΚΤ ανέφερε ότι εκτός από τα υφιστάμενα δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία συχνά αντανακλώνται σε υψηλούς δείκτες χρέους, ελλοχεύουν περαιτέρω προκλήσεις που «θα οδηγήσουν σε σημαντικές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις τις επόμενες δεκαετίες». Μεταξύ αυτών, είπε, είναι η ψηφιοποίηση.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αυξήσουν «άμεσα και μόνιμα» τα πρωτογενή ισοζύγια κατά 2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, για να επιτύχουν λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ 60% έως το 2070 από τα σημερινά επίπεδα χρέους, ανέφερε η ΕΚΤ.

Συν τοις άλλοις, η γήρανση, οι αμυντικές δαπάνες και η κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να διευρύνουν το μέσο έλλειμμα κατά περίπου ακόμη 3% του ΑΕΠ, ανέφερε. Η ψηφιοποίηση εξαιρείται από τον υπολογισμό λόγω της «ιδιαίτερης αβεβαιότητας» που περιβάλλει τις συνέπειές της.

Ενώ όλες οι χώρες πρέπει να δράσουν, η έκθεση διαπιστώνει «σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προσπάθειες» -με τις εκτιμήσεις για τις διαφορές να κυμαίνονται από 0,5% έως σχεδόν 10% του ΑΕΠ.

«Οι οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να επιδιώκουν τη σταδιακή μείωση των υψηλών επιπέδων του δημόσιου χρέους και την προετοιμασία για το μέλλον, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος για την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ», αναφέρει η έκθεση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v