Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασφαλιστικές Εταιρείες: Μονόδρομος οι πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ακόμη σημαντική απόσταση να διανύσουν για τις πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, τονίζει σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) κ. Νίκος Αυλώνας.

Ασφαλιστικές Εταιρείες: Μονόδρομος οι πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δεν υπάρχει καταλληλότερο χρονικό διάστημα για ασφαλιστικές εταιρείες από το 2022 για να δημιουργήσουν μια νέα στρατηγική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και να επαναξιολογήσουν τις επενδύσεις τους, τονίζει ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) κ. Νίκος Αυλώνας σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr.

Ο κ. Αυλώνας χαρακτηρίζει μονόδρομο για τις εγχώριες ασφαλιστικές τις πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, τομέα στον οποίο έχουν ακόμη σημαντική απόσταση να διανύσουν. 

Κύριε Αυλώνα, πόσο αναγκαία είναι η τήρηση των κριτηρίων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις ασφαλιστικές εταιρείες; Ποιες είναι οι τάσεις για τον κλάδο;

Ιδιαίτερα μετά την πανδημία, ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς είναι πολύ σημαντικός και η ευθύνη της μεγάλη, καθώς μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα της κοινωνίας και να βοηθήσει τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία. Αυτό είναι εφικτό διασφαλίζοντας τα κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, με προσιτό κόστος και με δυνατότητα πρόσβασης όλων σε αυτά. Σημαντικό εργαλείο σε αυτό αποτελεί η τεχνολογία, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ασφαλιστικών προιόντων. Σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαικές Νομοθεσίες (SFDR,EU Taxonomy, CSRD) που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πλέον αναγκασμένες να συμμορθωθούν σε αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια ESG. Αλλωστε στον αγώνα για προσέλκυση πελατών, τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης θα γίνουν βασικός παράγοντας στις αποφάσεις του κοινού ποια ασφαλιστική εταιρεία θα εμπιστευτεί στο προσεχές μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει κατάλληλότερο χρονικό διάστημα για ασφαλιστικές εταιρείες από το 2022 για να δημιουργήσουν μια νέα στρατηγική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και να επαναξιολογήσουν τις επενδύσεις τους, και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ασφαλιστικών προϊόντων τους.

Πιστεύετε ότι μια καλή επίδοση στο μέτωπο των ESG κριτηρίων είναι σε θέση να αναβαθμίσει την εικόνα που έχει το ελληνικό κοινό απέναντι στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης;

Το γεγονός ότι οι καλές επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης-ESG επηρεάζουν θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα, τη φήμη και αξιοπιστία τους, την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών, την αύξηση πωλήσεων, είναι κάτι που αποδεικνύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια από την Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας στην Ελλάδα και στη Αμερική. Ενδεικτικά, την προηγούμενη τριετία, η έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά έδειξε ότι τέσσερις στις πέντε κορυφαίες εταιρείες στα κριτήρια ESG έδειξαν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα βάσει τζίρου. Αυτές οι επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωμένη στρατηγική ESG και Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG με μετρήσιμους στόχους. Oι καταναλωτές όλο και περισσότερο ενημερώνονται και εκπαιδεύονται στο να κατευθύνουν τις αγορές και προτιμήσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες εταιριών που επιδεικνύουν ευαισθησία για το περιβάλλον και την κοινωνία με τρόπο ουσιαστικό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Generation Y που πλέον έχει αγοραστική δύναμη, καθώς έχει εισέλθει στην αγορά εργασίας.

Σαφώς λοιπόν, και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν να ωφεληθούν σημαντικά από την ενσωμάτωση υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα εφόσον εφαρμόσουν νέες στρατηγικές που ξεφεύγουν από την απλή συμμόρφωση με τις νέες νομοθεσίες. Στην πραγματικότητα τα κριτήρια ESG αλλάζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά το ερώτημα είναι αν οι ίδιες θέλουν, ή είναι έτοιμες να αλλάξουν.

Ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο κομμάτι του Περιβάλλοντος, ιδίως σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έξαρση των φυσικών καταστροφών;

Σίγουρα η πανδημία και ο περιορισμός μετακίνησης μείωσε προσωρινά τις εκπομπές αερίων, όμως ο κλάδος φαίνεται πως έχει συναίσθηση του μεριδίου του και υποστηρίζει γενικότερα τεχνολογίες και δράσεις που συνηγορούν προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ήδη υπάρχουν καλά πρακτικές και στην ελληνική αγορά, όπως για παράδειγμα η Εurolife που πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως κλιματικά ουδέτερη για τις λειτουργίες της στην Ελλάδα. Στον τομέα του περιβάλλοντος, σημαντικά πεδία είναι η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωργία, η υγεία και η αναδάσωση. Εξίσου σημαντική είναι η κάλυψη για φυσικές καταστροφές σε συνδυασμό με την παροχή βοήθειας στην κοινωνία για διαχείριση καταστάσεων που σχετίζονται με το κλίμα.

Πώς θα αξιολογούσατε τις επιδόσεις των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών στο μέτωπο του ESG; Πώς συγκρίνονται με τις αντίστοιχες της Ευρώπης;

Η Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας στην Ελλάδα που υλοποιήθηκε τον Οκτώμβριο του 2021 έδειξε ότι οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα πληρούν κάποια βασικά κριτήρια ESG, όμως η συνολική τους αξιολόγηση από διεθνείς Οίκους αξιολόγησης (ESG Ratings) δεν είναι ιδιαίτερη υψηλή. Για παράδειγμα στην Αμερική και στην Ευρώπη οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη εκπονήσει φιλόδοξες στρατηγικές για μηδενικό αποτύπωμα μέχρι το 2030 και εφαρμόζουν αυστηρά ESG πρότυπα όπως τα SASB, TCFD, CDP πέρα και πάνω από την έκδοση Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτό επιβεβαιώνει την προηγούμενη παρατήρησή μας ότι στην πράξη ενώ ο κλάδος συνολικά έχει κάνει κάποια βήματα στην εφαρμογή ΕSG προτύπων και έκδοσης Εκθέσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, δεν έχει υιοθετήσει ακόμα στρατηγικές για το κλίμα και για την μείωση, ή εκμηδένιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια συμμόρφωσης με τις Ευρωπαικές νομοθεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει πλήρης κατανόηση για το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη στο οποίο και επιβάλλεται αλλαγή της συνολικής στρατηγικής κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και λήψη ουσιαστικών αποφάσεων προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο κ. Νίκος Αυλώνας είναι Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), Eπισκέπτης Καθηγητής Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στο UIC (University of Illinois-Σικάγο)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v