Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Agritrack: Μια ψηφιακή πλατφόρμα από το χωράφι έως το ράφι

Σε ποιους απευθύνεται το λογισμικό ιχνηλασιμότητας της Agritrack. Τα επόμενα βήματα της εταιρίας περιγράφει στο Euro2day.gr ο CEO Βλάσιος Τσέζος.

Agritrack: Μια ψηφιακή πλατφόρμα από το χωράφι έως το ράφι

Φανταστείτε να υπήρχε ένας τρόπος να γνωρίζετε με ακρίβεια τη διαδρομή ενός ευπαθούς προϊόντος από το χωράφι, στο ράφι και στο πιάτο σας.

Σταματήστε να φαντάζεστε. Η Agritrack είναι μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού και όραμά της είναι να φέρει επανάσταση στην ιχνηλασιμότητα και ποιότητα / ασφάλεια τροφίμων από το χωράφι μέχρι το ράφι με μια πλατφόρμα (λογισμικό) που αξιοποιεί αισθητήρες Internet of Things (IoT) και μη παρεμβατικούς αισθητήρες (NIR κλπ) βασισμένους σε φασματοσκοπία (spectroscopy), σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Για την ιδέα, το τι διαφορετικό κομίζει στην αγορά η Agritrack, που έλαβε το δεύτερο βραβείο στον 13ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας που διοργάνωσε για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds, αλλά και για τα επόμενα σχέδιά της μίλησε στο Euro2day.gr ο CEO της εταιρίας Βλάσιος Τσέζος.

Έχετε δηλώσει πως το όραμα της Agritrack είναι να φέρει επανάσταση στην ιχνηλασιμότητα και ποιότητα-ασφάλεια τροφίμων από το χωράφι μέχρι το ράφι. Θα μπορούσατε να μας αναλύσετε το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τι ακριβώς προσφέρετε, σε ποια αγορά εστιάζετε και πώς η Agritrack μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και στη μείωση εκπομπών CO2;

Εάν μια εταιρεία ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και ειδικά με την ιχθυοκαλλιέργεια ή το γάλα και επιθυμεί να έχει καλύτερη ορατότητα στην εφοδιαστική της αλυσίδα, τότε πιθανότατα να την ενδιαφέρει η πρόταση της Agritrack. Στην ίδια λογική, εάν αυτή η εταιρεία προσφέρει ένα προϊόν που έχει “premium” χαρακτηριστικά και θέλει να ενημερώσει δυναμικά τον καταναλωτή, τότε σίγουρα θα την ενδιέφερε η λύση μας.

Η Agritrack είναι μια εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους παραγωγούς αλλά και στους καταναλωτές να παρακολουθήσουν την διαδρομή των προϊόντων. Επίσης, με την αξιοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης, η πλατφόρμα έχει την δυνατότητα να δώσει στους παραγωγούς «συμβουλευτικές υπηρεσίες» για την ποιότητα και την ημερομηνία λήξης.

Πιο αναλυτικά, η Agritrack είναι μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού για τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Το όραμά της είναι να φέρει επανάσταση στην ιχνηλασιμότητα, στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων από το χωράφι μέχρι το ράφι, με μια πλατφόρμα (λογισμικό) που αξιοποιεί αισθητήρες Internet of Things (IoT) και μη παρεμβατικούς αισθητήρες (NIR κλπ), σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Πρακτικά, η πλατφόρμα προσφέρει τρείς λειτουργίες / ενότητες (modules) στον αγροτοδιατροφικό τομέα:

1. «Αυτοματισμός Ιχνηλασιμότητας» που βοηθάει εταιρείες τροφίμων να συλλέγουν πληροφορίες για το πώς παράχθηκε, μεταφέρθηκε και μεταποιήθηκε το προϊόν (τόπος, χρόνος, θερμοκρασία κλπ), ώστε να έχουν τα αναγκαία στοιχεία να βελτιστοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι και να μειώσουν τις απώλειές τους.

2. «Ανάλυση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών στο πεδίο» που αναλύει πληροφορίες για τα τρόφιμα σε συνδυασμό με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & μοντέλα πρόγνωσης και ανάλυσης τροφίμων, για να προσφέρει δυναμικές εκτιμήσεις ημερομηνίας λήξης καθώς και πληροφορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών της τροφής την στιγμή της συγκομιδής. Για παράδειγμα, αναπτύσσουμε λειτουργίες ώστε η πλατφόρμα να μπορεί να προβλέψει την δυναμική ημερομηνία λήξης μιας παρτίδας ψαριών ή να υπολογίσει το ποσοστό λίπους & πρωτεΐνης στο γάλα κατά την παραλαβή από την φάρμα, με οικονομικά φορητά συστήματα, χωρίς την ανάγκη ακριβών εργαστηριακών αναλύσεων. Είναι μια λειτουργία που είναι ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο εμπορικής αξιοποίησης, καθώς σε συνεργασία με εθνικά εργαστήρια, βελτιώνουμε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

3. «Ενημέρωση Καταναλωτών» που βασίζεται σε έναν μοναδικό κωδικό QR code που τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος, ώστε οι καταναλωτές με χρήση του κινητού τους να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας του προϊόντος.

Πρόκειται για μια καινοτομία στη γεωργική παραγωγική αλυσίδα. Εστιάζουμε σε ευπαθή-υψηλής αξίας τρόφιμα (ψάρια, γαλακτοκομικά κλπ) όπου ο χρόνος, η ποιότητα και η προέλευση αποτελούν βασικές ανησυχίες για τους καταναλωτές και τις εταιρείες παραγωγής τροφίμων.

Η καλύτερη πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική για την μείωση των μη απαραίτητων απωλειών και food losses στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η μείωση των εκπομπών CO2.

Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και αν ναι με πόσες εταιρείες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις συνεργάζεστε σήμερα;

Η λύση της Agritrack παράγει σημαντικές πληροφορίες για τους αγρότες, τις εταιρείες μεταποίησης, το λιανεμπόριο και τους καταναλωτές σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την ποιότητα των παραγομένων και διακινούμενων προϊόντων.

Το όραμα της Agritrack είναι να δίνει την δυνατότητα σε όλους τους συντελεστές της εφοδιαστικής αλυσίδας να ενημερώνονται για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων, ώστε να πετύχουν μείωση απωλειών, βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών και αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals SDGs), καθώς ο τομέας των τροφίμων και της γεωργίας συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Γιατί αποφασίσατε να εστιάσετε στον αγροδιατροφικό τομέα;

Γιατί ο αγροτοδιατροφικός τομέας αντιπροσωπεύει μια τεράστια αγορά. Η πληθυσμιακή αύξηση και η αυξανόμενη επιθυμία για υγιεινές τροφές καθιστούν τον τομέα αυτόν πολύ ενδιαφέροντα για εφαρμογές νέων τεχνολογιών.  Μόνο στην Ελλάδα, η αγορά του γάλακτός υπολογίζεται ότι ξεπερνά το €1.3 δισ. με περισσότερους από 55 χιλιάδες κτηνοτρόφους και η Ελληνική παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας είναι αξιοσημείωτη, καθώς είναι στην κορυφή της παραγωγής ψαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Δεύτερον, είναι μια αγορά που συγκριτικά έχει δεχθεί περιορισμένες επενδύσεις τεχνολογίας και είναι «επιρρεπής» σε καινοτομίες και τεχνολογικές εξελίξεις. Η εφαρμογή της τεχνολογίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την τροφοκαλλιέργεια μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα, την αειφορία και την ποιότητα των προϊόντων, παρέχοντας μεγάλα περιθώρια για καινοτόμες λύσεις.

Τρίτον, η ανάγκη για παρακολούθηση και αυτοματοποίηση στον αγροτοδιατροφικό τομέα είναι επιτακτική. Προϊόντα όπως το ψάρι και τα γαλακτοκομικά είναι ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς. Η πλατφόρμα που επιτρέπει την παρακολούθηση και την αυτοματοποίηση μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.

Τέλος, η παρουσία τεχνολογικών επιχειρήσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής, την απώλεια προϊόντων και την επιβάρυνση για τους αγρότες και τους παραγωγούς.

Συνοψίζοντας, έχουμε εστιάσει στον αγροτοδιατροφικό τομέα γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου, ασφαλούς και αποτελεσματικού τρόπου παραγωγής και διανομής τροφίμων.

Ποια είναι τα επόμενα βήματά της Agritrack;

Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια από τις καλύτερες πλατφόρμες ποιότητας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων παγκοσμίως, που θα επιτρέπει στους πελάτες μας να έχουν καλύτερο έλεγχο των παραγωγικών τους διαδικασιών, να μειώσουν τις απώλειες και τα κόστη τους και να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προέλευση και την ποιότητα του προϊόντος.

Τα άμεσα σχέδια μας είναι να ενδυναμώσουμε την παρουσία μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα συνεχίζουμε την έρευνα και ανάπτυξη.

Όλα αυτά εκτιμώ ότι χρειάζονται οικονομικούς πόρους. Βρίσκεστε σε διαδικασία αναζήτησης επενδυτών;

Πολύ σωστά! Η Agritrack έχει ήδη τους πρώτους της επενδυτές (Institutional & Angel Investors) και είναι ευτυχής που έχει πάρει επιχορηγήσεις αλλά και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν μερικές μέρες η Agritrack ήταν μια από τις τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες που επιλέχθηκαν από το BlueInvest (EU innovation and investment) να παρουσιάσουν την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Ιχθυοκαλλιέργειας ενώ τον Αύγουστο η εταιρία διακρίθηκε από το Solar Impulse Foundation. Σήμερα δεν βρισκόμαστε στη διαδικασία εύρεσης επενδυτών, καθώς δίνουμε έμφαση στην εμπορική μας ανάπτυξη, αλλά υπολογίζουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε την διαδικασία αναζήτησης νέων κεφαλαίων, ώστε να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους ανάπτυξης στην ευρωπαική και παγκόσμια αγορά.

Για ποιο λόγο επιλέξατε να συμμετέχετε στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Eθνικής Τράπεζας;

Κατ’ αρχάς μας ενδιέφερε πολύ η αξιολόγηση της πρότασής μας από τις υψηλότατου επιπέδου επιτροπές της Εθνικής Τράπεζας και ελπίζαμε ότι θα επιβεβαίωνε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, όπως και έγινε.

Μετά, γνωρίζαμε ότι με την συμμετοχή μας στο NBG Business Seeds θα ενισχύαμε την προσπάθεια με την παροχή εκπαίδευσης, την καθοδήγηση και την ανάπτυξη του δικτύου μας, προβολή καθώς και με κάποια χρηματοδότηση.

Αυτές οι «παροχές» είναι καταλύτες ανάπτυξης, βοηθούν να ξεπεραστούν εμπόδια και ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται μια νέα επιχείρηση να ευδοκιμήσει στον επιχειρηματικό χώρο.

Υπήρξε κάποιο στάδιο στην πρότασή σας που βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και με ποιον τρόπο;

Ναι, βάσει των προτάσεων του NBG Business Seeds, αναθεωρήσαμε το ‘Pricing Model’ της εταιρείας.

Λάβατε κάποια εκπαίδευση ή καθοδήγηση είτε από στελέχη της Εθνικής Tράπεζας είτε από συνεργάτες του προγράμματος NBG Business Seeds που σας φάνηκε χρήσιμη;

Το NBG Business Seeds περιλαμβάνει ένα πλήθος από σεμινάρια σε στρατηγική και μάρκετινγκ για νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση από εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας. Αυτή η καθοδήγηση μας επέτρεψε να φτιάξουμε ένα καλύτερο στρατηγικό πλάνο, καθώς και να δομήσουμε καλύτερα το επιχειρηματικό μας μοντέλο.

 

Αν θέλετε κι εσείς να λάβετε μέρος στον 14ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας ηλεκτρονικά έως τις 4 Οκτωβρίου 2023, στις 15:00. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v